Barnehageopprør 2016

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Barnehageopprør 2016-oppropet.


Gjest

#151

2016-05-25 10:08

La barn være barn!

Gjest

#152

2016-05-25 10:33

La barn få være barn!!!
Jeg signerer dette oppropet fordi jeg ønsker ingen diktatorisk regelverk hverken for mitt barn eller andre sitt!!!


Gjest

#153

2016-05-25 10:53

La barn få være barn!!!

Gjest

#154

2016-05-25 12:27

Fordi jeg ikke ønsker at barnehageansatt skal kunne innhente og lagre omfattende eller sensitive opplysninger om barn uten foreldrenes samtykke

Gjest

#155

2016-05-25 13:37

På barnas veine vil jeg verne om barnas rett til leik uten at voksne bruker opp tiden barn har til leik med voksenstyrte ting,og fremme den viktige læringa og erfaringa barn får gjennom leiken i møte med andre barn,voksne og egenleik.
Jeg ønsker at barnet skal få sjanse til å bli den beste utgaven av seg selv sammen med sitt nærmiljø.
Ønsker absolutt ikke at alle barn skal bli skjemabarn som skal oppfylle alle krav...tror alle er mere lykkelig og føler seg hel om man får være den man er ment til å bli..
Vi trenger ikke et A4 barn, vi trenger hvert enkelt unike barn<3. AnnMari

Gjest

#156

2016-05-25 19:45

Barn skal ha like mye personvern som voksne. Dette er en selvfølge. Hva skal de med disse opplysningene?

Gjest

#157

2016-05-25 21:45

Jeg mener at massekartlegging på alle barn ikke skal gå igjennom. Det er pedagogenes faglige vurdering som skal legges til grunn der det er nødvendig i forhold til enkeltbarn som har behov for litt ekstra oppfølging. Det er også tidskrevende, hvor tida heller må brukes i direkte arbeid med barna og ikke i skjema!

Gjest

#158

2016-05-25 22:08

Flere ansatte og pedagogisk opplæring i barnehagen, gi ansatte tid og tillit! Trygghet, omsorg, lek og sosialisering for barna, der læring HENGER SAMMEN med disse, men IKKE der læring er et mål i seg selv. Barn er unike og jeg ønsker at barna blir sett der de er, ikke at de skal føle seg som tapere eller på annerledeshet, på bakgrunn av målstyring av kunnskaper allerede i barnehagen. En skremmende utvikling for meg. Jeg har tillit til kvaliteten i barnehagen, med rett bemanning og pedagogisk (videre)utdanning. Jeg ønsker at barnet mitt får tid, omsorg, tid til lek, finner seg til rette sosialt, blir sett og tatt på alvor, for det barnet det er.

Gjest

#159

2016-05-25 22:24

For budskapet i oppropet er viktig og som barnehagelærer kan jeg ikke sitte stille og ikke ytre egen mening.

Gjest

#160

2016-05-25 23:46

barn skal ha samme rettigheter som voksne har i samfunnet vårt..angående personvern..

Gjest

#161

2016-05-26 09:10

Det er nok kartlegging av barn. La barn være barn. Alle barn er unike!

Gjest

#162

2016-05-26 10:33

Fordi dette er såååååå vanvittig sinnssykt krenkende at jeg nesten ikke har opplevd liknende.

Gjest

#163

2016-05-26 13:40

Fordi foreldre blir fratatt muligheten til å verne om barnets personvern. Det er helt unødvendig å massekagre sensitiv informasjon om alle barn.

Gjest

#164

2016-05-26 20:57

Sjekk hva som befinner seg bak "den grønne masken" i FN's Agenda 21, så vil det forhåpentligvis demre for de fleste hva er slags Orwellsk samfunn de bygger opp for våre barn. Innføres steg for steg.

Gjest

#165

2016-05-26 21:16

Vi skal skape en trygg og forutsigbar hverdag for alle barn i barnehagen, slik at de de kan leke=lære. Trygge barn=lekende/lærende barn.

Gjest

#166

2016-05-26 23:20

Barn må få lov til å være barn. Ikke analyser deres barndom i stykker.

Gjest

#167

2016-05-27 11:45

Det må være måte på.

Gjest

#168

2016-05-27 15:25

Det er en viktig sak å sette fokus på.

Gjest

#169

2016-05-27 20:28

Dette er en stor mistillit til dyktige fagfolk. Det viktigste vi arbeider med i barnehagen er sosial kompetanse og vi må stole på at pedagoger ser de barna som må observeres mer strukturert!!! Få flere bhgfolk i styre å stell!

Gjest

#170

2016-05-27 23:41

Barna våre skal ikke trenge å være uvitende kvantitative forsøksdyr!

Gjest

#171

2016-05-28 14:46

Fordi jeg er enig i protesten mot å uthule barns personvern og rettigheter.

Gjest

#172

2016-05-28 20:48

Fordi at jeg som både førskolelærer OG foreldre synes regjeringens forslag er hårreisende!

Gjest

#173

2016-05-28 22:12

Fordi det er for lite forståelse for individuelle forskjeller, og blir noe oppfattet som avvik så blir barnet merket for livet.

Gjest

#174

2016-05-29 00:08

Fordi det er så viktig at det ikkje vert pålagt å stille dei samme krava til alle born, når born er og skal vera så ulike på så mange flotte måter!! La born vera born!!

Gjest

#175

2016-05-29 01:23

Viktige stemmer!