Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #169

2016-05-27 18:28

Dette er en stor mistillit til dyktige fagfolk. Det viktigste vi arbeider med i barnehagen er sosial kompetanse og vi må stole på at pedagoger ser de barna som må observeres mer strukturert!!! Få flere bhgfolk i styre å stell!