Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #157

2016-05-25 19:45

Jeg mener at massekartlegging på alle barn ikke skal gå igjennom. Det er pedagogenes faglige vurdering som skal legges til grunn der det er nødvendig i forhold til enkeltbarn som har behov for litt ekstra oppfølging. Det er også tidskrevende, hvor tida heller må brukes i direkte arbeid med barna og ikke i skjema!