Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #160

2016-05-25 21:46

barn skal ha samme rettigheter som voksne har i samfunnet vårt..angående personvern..