Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #155

2016-05-25 11:37

På barnas veine vil jeg verne om barnas rett til leik uten at voksne bruker opp tiden barn har til leik med voksenstyrte ting,og fremme den viktige læringa og erfaringa barn får gjennom leiken i møte med andre barn,voksne og egenleik.
Jeg ønsker at barnet skal få sjanse til å bli den beste utgaven av seg selv sammen med sitt nærmiljø.
Ønsker absolutt ikke at alle barn skal bli skjemabarn som skal oppfylle alle krav...tror alle er mere lykkelig og føler seg hel om man får være den man er ment til å bli..
Vi trenger ikke et A4 barn, vi trenger hvert enkelt unike barn<3. AnnMari