Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #180

2016-05-29 12:11

For at barn har rett til et personvern. Syns det er nok kartlegging og dokumentasjon i barnehagen.