Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #176

2016-05-28 23:30

Det er viktig å kjempe for barns rettigheter. Det er det vi i barnehagen som kan og MÅ gjøre. Om ikke vi gjør det, hvem skal da gjøre det? Hva blir resultatet av denne skjematiseringen og kategoriseringen? Skal barn og barndom konstrueres som kunnskap? Nå må dette stoppe, nå må vi tørre å stoppe opp å se på det arbeidet som gjøres i barnehagen. Vi må gi barn den retten de har krav på, å være barn!