Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #21

2016-05-14 05:04

Det er ytterligere et skritt i feil retning i det gale barnevernssamfunnet som har utviklet seg, hvor kategorisering og klassefisering av barn oppretter til et robotsamfunn hvor alle skal bli like og hvor lavutdannede unge nyutdannede gis makt til å begå overgrep som de ikke forstår rekkevidden av.