Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #10

2016-05-13 11:26

For at mine og andres barn skal få være barn og få beholde sine rettigheter og dette skal foreldrene vurdere ikke staten.