Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #11

2016-05-13 12:43

Jeg signerer dette oppropet fordi det handler om våre barns fremtid. Det er leken som fremmer relasjonsbyggingen, leken som fremmer evnen til å uttrykke seg kroppslig og verbalt, leken som fremmer trygghet og trivsel, leken som fremmer kreativitet, vekst og læring. Det er dette barna deres viser oss, det er dette erfaring og forskning og hverdagsliv forteller.