Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #22

2016-05-14 06:11

Her går vi med mangelfulde pædagoger og voksne i børnehaver, så vil Regeringen hellere bruge tid og ressourcer på endnu mere dokumentationener som de stadigvæk ikke vil have ressourcer til? Lad unger være unger i børnehaven, lad dem lege som børn. Lad pædagoger være gode voksenroller, som vil det bedste for barn i førskolealder!