Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #87

2016-05-16 19:36

Som mor så har jeg tillit til profesjonelle barnehageansatte som sørger for at mitt barn får trygghet og omsorg slik at han mestrer og utvikler seg. Jeg vil at tiden skal brukes med barna og ikke til papirarbeid. Jeg får selvfølgelig svar på de innledende spørsmålene i foreldrenesamtalene og ellers i det daglige møtet. Jeg har tillit til at barnehageansatte gjør jobben uten avkryssing.