Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #96

2016-05-19 18:51

Barn er folk. Folk har rettighet til å verne om sitt eget liv.