Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #106

2016-05-20 19:28

Fordi jeg er i mot kartlegging av barn uten "grunn", og i tillegg uten foreldres samtykke.
Barn har rett til privatliv! Jeg er en omsorgsperson for barnet, en barnet stoler på og ha tillit til, ikke en som kartlegger et barn uten samtykke eller andre utviklingsrelaterte grunner.