Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #111

2016-05-21 00:20

Jeg er opptatt av at barn skal få være barn på barns premisser i barnehagen. En hage med barn skal prioritere barn og deres utvikling i sosiale relasjoner. Lek og utviklende frie aktiviteter i samspill med andre barn, ikke en "bakhage" der Røe Isaksen står inne i huset og lurer bak gardinene!! Et barn fortjener langt bedre enn et testregime og læring på voksnes premisser.