Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #122

2016-05-22 20:32

For at barn har rett til personvern, og hvis ikke vi kjemper for at de får det, hvem skal?