Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #125

2016-05-23 03:46

Det burde og være en lovpålagt plikt til å informere foreldre om at barnehagen trenger samtykke til å lagre informasjon på alle foreldresamtaler.
Foreldre til barna har ikke bare rett til å gi sitt samtykke, men og trekke samtykket.