Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #115

2016-05-22 13:08

Det er viktig å beholde barns rett til privatliv! De som ikke har mulighet til å si fra /stole opp for seg selv er det ekstra viktig å verne om.