Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #40

2016-05-15 02:10

Mener at barn skal ha like rettigheter som voksne. Det er både for at de skal ha den sikkerheten og tryggheten fra de kommer til verden.