Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #39

2016-05-15 01:48

Tett dialog mellom barnehage og foreldre er viktig for tillit. Dette forslaget neglisjerer barns personrettigheter, og er nok et kron eksempel på at Norge ikke ivaretar familiene men at alle skal på statistikk, der det er "farlig" å være annerledes. Kommunist tilstander...