Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #44

2016-05-15 06:37

La barn være barn, alle lærer forskjellig og mestrer ting forskjellig.
Hvis vi skal legge vår tillit til et system, så bør det ivareta alles rettigheter, både barn og foreldres.