Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #50

2016-05-15 08:31

Fordi vi må bevare og tale for verdien av barnas frie barndom og all lærdom som ligger i deres tilnærming til livet gjennom lek og moro:) Jeg forlanger at vår profesjonalitet blir sett og tatt på alvor. Vi kan dette, ser dette og vet dette!!!!