Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #29

2016-05-14 16:33

Leken har verdi i seg selv! Fint å bruke lek som metode, MEN den er voksenstyrt. Lek på barnas premisser, med god voksne som observerer, stepper inn og hjelper de barn som trenger det, for å være deltaker i leken. Barnas frie lek, er gull! Masse fine observasjoner fra leken. Språket, sosiale koder, egenledelse, metakommunikasjon osv blir trent på i leken. Lek for livet!