Barnehageopprør 2016


Gjest

/ #26

2016-05-14 14:13

Fordi det er viktig å ivareta læring gjennom lek i barnehagen. Og det har vi som arbeider der kompetanse på, og gjør i vårt daglige arbeid med barna. Skal det bli et økt fokus på språkopplæring, bør i så fall bemanningsnormen komme på plass først, eller??? La barn være barn - utdanningsløpet er langt nok som det er i dag!