Mest populære underskriftskampanjer i 2021 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til høyblokker i Manganveien!

Det planlegges en boligfortetning på Tinnheia, og utbygger vil bygge tre blokker på 5, 6 og 7 etasjer på en liten flekk midt blant eneboliger og rekkehus i nordlig del av Manganveien. Dette vil føre til økt trafikk og farligere skolevei, skyggelegge lekeområder, mer støy, tap av sol og lys, innsyn i ellers usjenerte hager og hus, verdiforringelse av eksisterende boligmasse og ikke minst redusert livskvalitet for oss som bor her i dag. Dette må stoppes!

Laget: 2020-02-29 Statistikk

Omgjør lån til stipend og støtt studentene dette koronaåret.

Våre unge lovende studenter er muligens den gruppen mennesker som har lidd mest under koronatiden. De er i den viktigste fasen i livet, der det skal knyttes nye sosiale bånd og nettverk og mye nytt skal læres. En ny rapport med 70 000 svar viser at halvparten av studentene sier at de har vært mer ensomme og nesten fire av fem har savnet det sosiale studiemiljøet. To av tre opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen. Studentene har brukt omtrent like mye tid samlet på studier i å

Laget: 2021-02-11 Statistikk

REDD THORLEIF HAUGSVEI!

Redd Thorleif Haugsvei!   Plan-og bygningsetaten anbefaler at Thorleif Haugsvei videreføres i 12 meters bredde opp mot Ullveien. Bakgrunn Utbyggingen av Voksentoppen, byens høyestliggende skogsområde, har gitt store naturtap, irreversible inngrep i gammel skogbunn og sår i byens ellers grønne åsprofil. Habitater fragmenteres og biologisk mangfold erstattes av monokultur, bilbaserte boligfelt og overdimensjonerte veianlegg. Bratt og krevende skogsterreng opp mot 500 m.o.h med 6 måneders hvit vin

Laget: 2021-08-20 Statistikk

Ja til å bevare Galleberg skole!

Vi synes det er dårlig at administrasjonen ikke hører på kommunestyre, som valgte og bevare Galleberg skole ifjor og igjen går for nedleggelse i sitt nye budsjettsforslag. Vi har derfor valgt å åpne oppropet fra ifjor, så del dette oppropet og vis at du fortsatt ønsker å bevare Galleberg skole♥️ Til alle dere som ikke har signert, les informasjonen under og hjelp oss med en signering. På forhånd, tusen hjertelig takk for all støtte😘 Lærerne er de som gjør at skolen er så god, både på det sosiale

Laget: 2020-11-02 Statistikk

Opprop mot en tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen

Vi står midt i en global klimakrise som krever akutt handling. Det trengs en omveltning i alle deler av samfunnet, og flytrafikken er intet unntak.  Til tross for denne kunnskapen vedtok Stortinget i 2017 at Avinor får fortsette å planlegge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn med mål om vekst i flytrafikken. Dette er ikke forenlig med verdens behov for reduksjon i klimagassutslipp og totalt feil retning å satse for norsk samferdselspolitikk. I tillegg skaper det lokale miljøutfordringer som stø

Laget: 2019-12-09 Statistikk

Avlysning av eksamen for Mailand vg3

 Grenlandskommunene har avlyst eksamen og nå går både Oslo og Bergen inn for å avlyse eksamen. Guri melby sa i en medieuttalelse i dag at det kun er smittevernhensyn som er en gyldig begrunnelse for avlysning. Siden 17. Mai har det vært to utbrudd på skolen, begge i russekullet. Det er stor sannsynlighet for at din klasse settes i karantene, slik at du må utsette livet ditt med seks måneder. I følge ledelsen på skolen diskuteres allerede en eventuell avlysning, og vi som elever kan påvirke denne

Laget: 2021-05-24 Statistikk

Ellos vuotna! Teologalaš vuosttaldeapmi - Repparfjorden teologisk opprop- Repparfjorden Theological Statement

 (Foto: Bente Synnøve Olsen) Ellos Riehpovuotna! Leve Repparfjorden! Let the Repparfjord live! (Skroll ned for oppropet på norsk og engelsk. Scroll down for the statement in Norwegian and English) Davvisámegiella - Nordsamisk:  Jearamat spiriin, de dat oahpahit du, almmi lottit vástidit dutnje. Gaža eatnama sivdnádusain, de dat bagadit du, ábi guolit muitalit dutnje. Job 12, 7-8  Beare mii leat rabas - mii oažžut dieđuid- olu dieđuid- beare mii geahččat mii oaidnit olu- jus lottit jus eallit lá

Laget: 2021-08-24 Statistikk

Oppmyking av reguleringsbestemmelsene i Hanaknemoen boligfelt

Begrensingen knyttet til bebygd areal er for streng i Hanaknemoen boligfelt. Med små tomter, og en utnyttelsesgrad på bare 20% blir det svært vanskelig å sette opp drivhus, uthus, lekehus og andre små bygg som ikke er for varig opphold. Vi ber derfor planutvalget i Lunner kommune om å vurderer en oppmyking av bestemmelsene knyttet til BYA i regulseringsplanen. Vi forstår godt at det er ønskelig med en begrensing på størrelsen av hus, garasjer anneks og lignende, men vi ønsker at kommunen vurdere

Laget: 2021-04-15 Statistikk

Bygg ny skole på Fillan!

Ny Fillan skole Hitra kommune er en ambisiøs kommune med målsetninger om befolkningsvekst og økning av antall arbeidsplasser. Nøkkelen til fremtiden er barn og unge. Det er de som skal finne gode løsninger på vår globale utfordring med å sikre en bærekraftig livsstil, sørge for tilstrekkelig mat til en økende befolkning og ta vare på en økende andel eldre. Skolene og barnehagene har fått nytt læreplanverk som skal gjøre barn og unge i stand til å møte fremtidens utfordringer vi ikke kjenner. Fil

Laget: 2021-12-02 Statistikk

Lekeplass på Randem/Høgda

Kommunen vil rive den forfallne barnehagen i Nordlysveien og huskestativet som råtner. Da vil tomten kun inneholde sklien med det lille huset som står der i dag. Kommunen har ikke midler til å sette opp nye lekestativer og gir utrykk for at de ikke ønsker å eie og drifte denne lekeplassen som er den eneste i nærområdet. Randem skog vel ønsker at kommunen tar ansvar for at barn på Randem/Høgda og omkringliggende områder også skal ha et tilbud om lekeplass. Vestby sentrum og Soleskog har flere lek

Laget: 2021-03-23 Statistikk

UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR BEVARING AV HELE GALGEBERGPARKEN

  ELVERUM KVINNE -OG FAMILIELAG ØNSKER EN UNDERSKRIFTSKAMPANJE FOR BEVARING AV HELE GALGEBERGPARKEN Vi mener at: ELVERUMS POLITIKERE MÅ SI ET KLART NEI TIL PRIVAT UTBYGGING AV GALGEBERGPARKEN                     Vi sier NEI til utbygging av ELVERHØI III, OG DERMED NEI TIL BLOKKBEBYGGELSE I ELVARHEIMGATA!

Laget: 2021-10-07 Statistikk

La BPA-brukerne i Gran kommune beholde driftsmidlene!

Gran kommune ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i tillegg til rådmann, ønsker å begrense funksjonshemmedes muligheter til å bruke assistanse i hverdagen. Driftsmidler kan kun brukes for å dekke utgifter knyttet til vedtaket og det skal ikke lenger være mulig å ha med assistent på utenlandsreiser uten å søke kommunen først. Dette kommer i tillegg til at vi ikke kan få dekket merkostnadene som er forbundet med å ha med en assistent på ferie- og fritidsreiser. I praksis vil dette bety at familie

Laget: 2021-05-23 Statistikk

Kvensk kirkeråd

Kvenene har vært utsatt for en hard fornorskningsprosess, der Den norske kirke har vært en sentral aktør. Samtidig er kirken en viktig arena for kultur, trosutøvelse og tradisjon, historisk og i dag. Kvenene ønsker opprettelse av et kvensk kirkeråd for å ivareta og utvikle relasjonen med Den norske kirke, basert på inkludering, medbestemmelse og likeverd. Opprettelse av et kvensk kirkeråd vil bidra til forsoning, og vil styrke folkekirkens lokalforankring og ivaretakelse av den nasjonale minori

Laget: 2021-02-19 Statistikk

Funksjonshemmedes rettigheter er også menneskerettigheter!

Mener du også at alle mennesker skal ha de samme rettighetene til å leve livet fullt ut? Du skulle kanskje tro at det er slik i Norge? Norge signerte FNs konvensjon om funksjonshemmede (CRPD) i 2013. Det betyr at Norge er forpliktet til å følge den. Allikevel stemte Stortinget ned et forslag om å ta konvensjonen inn i norske lover våren 2019 .Samme uke fikk Norge kraftig kritikk fra FNs komite for manglende oppfølging av diskrimineringen mot funksjonshemmede. Norge får kritikk for å snakke om fu

Laget: 2019-08-21 Statistikk

Vi vil ha mer strikking på tv!

TV lager program om så mangt. Det er snart ikke et eneste tema som ikke har blitt til underholdning, serie eller opplysning gjennom åra som har gått. Imidlertid mangler det en satsning på interessen for håndarbeid! Hvor dypt stikker ikke det i vår tradisjon og arv? Hvor viktig er ikke det for vår identitet? Temaet er uendelig stort, fenger ufattelig mange og har et ubrukt potensiale man kunne øse av. You Tube flommer over av strikkekanaler. Det er et yrende engasjement på strikkefestivaler og nå

Laget: 2021-01-25 Statistikk

På tide med fartsdempende tiltak i Lerstadbakken!

Lerstadbakken er ikke en snarvei! Tvert imot er dette et byggefelt med et økende antall familier og barn. Vi ønsker at fartsgrensen blir satt ned, og at det settes inn fartsdempende tiltak som for eksempel fartsskilt, fartsdumper og barn leker-skilt. Det er en klar sammenheng mellom fart og antall ulykker, og ikke minst ulykkenes alvorlighetsgrad. Overholdelse av fartsgrenser er derfor svært viktig. Skilting av fartsgrenser er ofte ikke nok. Det er da nødvending å gjennomføre fartsdempende tilta

Laget: 2020-06-08 Statistikk

La Sønsterud Bofellesskap bestå

Man kan ikke være sikker på, hvor kommunestyret hopper, så denne får "stå opp" så lenge som mulig.  Sørgelig få signaturer, prøv å spre den, slik at de blir advart (i tilfelle de prøver seg).NB!  Ble 18/11 gjort oppmerksom på at Kommunestyret her er uskyldig, dette er en administrativ avgjørelse fra de som styrer med dette i kommunen.Uansett hvem som har fattet vedtaket, er det like på trynet, så underskriftskampanjen vil gjelde det samme - LA SØNSTERUD BOFELLESSKAP BESTÅ. ---- Kommunestyret i Å

Laget: 2019-11-16 Statistikk

Vi som ønsker en trygg gang- og sykkelsti UTEN biltrafikk!

Gang- og sykkelstien på Solsiden Gullhaug Holmestrand har blitt omregulert til bilvei med kjøring til eiendommene tillatt. Dette utgjør en stor risiko for myke trafikanter.   Gang- og sykkelstien vil bli brukt som bilvei av 15 boenheter, si at disse disponerer 2 biler hver, i tillegg til renovasjon-lastebil og andre besøkende. Dette utgjør en veldig stor risiko, spesielt for små barn som ferdes langs veien.   Dette er gang- og sykkelsti til Fredly- og Gullhaug barnehage, Botne skole, Gullhaug IL

Laget: 2021-04-27 Statistikk

Vi som vil ha Margrethe Salvesen Zivcic med i debatten om covid 19 hos Fredrik Solvang

Jeg blir virkelig skremt av den utrolige inkompetansen til de vi har gitt makt og såkalte eksperter i diskusjon om covid 19. Det så vi særdeles godt i debatten på Litteraturhuset i Trondheim mellom sykepleieren Margrethe Salvesen Zivcic og mikrobiolog Svein Arne Nordbø, som kan sees i sin helhet her https://www.facebook.com/watch/live/?v=390337128790863&ref=watch_permalink , der hverken debattlederen Trond Åm eller professoren som liksom skulle ta Zivcic hadde den ringeste ide om hva de snak

Laget: 2020-10-28 Statistikk

NEI TIL Å OVERFØRE VÅR KRAFT TIL EU.

Overføringen av makt fra Norge til EU skal skje ved å innføre EUs tredje energimarkedspakke i EØS. Da lar man EUs reguleringsmyndighet ACER diktere norsk kraftpolitikk. Det kan bidra til at ACER vil presse Norge til å bygge flere utenlandskabler, og at strømmen vil bli betraktelig dyrere her hjemme for den kraftkrevende industrien, industrien generelt, all kommunal virksomhet og den enkelte forbruker. Norsk tilknytning til ACER vil i realiteten gi industrien i EU en konkurransefordel mens indust

Laget: 2018-02-03 Statistikk