Kvensk kirkeråd

Kvenflagg2.jpg

Kvenene har vært utsatt for en hard fornorskningsprosess, der Den norske kirke har vært en sentral aktør. Samtidig er kirken en viktig arena for kultur, trosutøvelse og tradisjon, historisk og i dag.

Kvenene ønsker opprettelse av et kvensk kirkeråd for å ivareta og utvikle relasjonen med Den norske kirke, basert på inkludering, medbestemmelse og likeverd. Opprettelse av et kvensk kirkeråd vil bidra til forsoning, og vil styrke folkekirkens lokalforankring og ivaretakelse av den nasjonale minoriteten.

Jeg støtter kvenenes ønske om opprettelse av Kvensk kirkeråd.


Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kåfjord kvenforening/Kaivuonon kveeniseura fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...