Opprop mot en tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen

Vi står midt i en global klimakrise som krever akutt handling. Det trengs en omveltning i alle deler av samfunnet, og flytrafikken er intet unntak. 

Til tross for denne kunnskapen vedtok Stortinget i 2017 at Avinor får fortsette å planlegge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn med mål om vekst i flytrafikken. Dette er ikke forenlig med verdens behov for reduksjon i klimagassutslipp og totalt feil retning å satse for norsk samferdselspolitikk. I tillegg skaper det lokale miljøutfordringer som støy og nedbygging av verdifull matjord.

Derfor krever vi at planene om en tredje rullebane på Oslo Lufthavn skrinlegges.

 

Demo_mot_3rb_-_liten.jpg

Vi vil ikke ha en tredje rullebane fordi …

  • Å fly er en av reise- og transportmåtene som slipper ut mest klimagasser per kilometer, og nordmenn er allerede på toppen av land som flyr mest per innbygger. Trenger vi virkelig å benytte fly enda mer?
  • Rullebanen skal ikke bygges for å sikre eller styrke regional mobilitet innad i landet, men er ment til feriereiser, turisme og varetrafikk over lange avstander. Altså ikke for å løse en utfordring i Norge, men å styrke en luksus det finnes alternativer til.
  • Hovedflyplassene i Danmark og Sverige kjemper også om å bli hovedflyplass i Norden, og det er ikke gitt at Oslo Lufthavn vinner denne konkurransen. I tillegg kan økt klimabevissthet i befolkningen, og økte klimakrav nasjonalt og internasjonalt, gjøre store investeringer i flyplassutvidelser ulønnsomme.
  • Andre større infrastrukturprosjekter i Norge må gjennom en konseptvalgutredning (KVU), som skal kartlegge samfunnsnytten og sammenligne alternative løsninger. Dermed kan politikere ta stilling til hvilken løsning som er mest hensiktsmessig. En tredje rullebane er unntatt denne regelen, siden den etter planen skal være fullfinansiert av Avinor. En tredje rullebane kan også bygges uten et stortingsvedtak, til tross for at Avinor er heleid av staten.
  • Blir en ny rullebane lagt der Avinor foreslår, vil 3500 dekar matjord bygges ned, og flere hundre husstander må flytte. I tillegg vil det ødelegge viktige og sjeldne landskapsvernområder lokalt. I utbyggingssaker hvor kommunen er positiv til utbygging, er dette ofte noe som trekkes fram av nasjonale politikere. I dette tilfellet, hvor kommunene som vil bli direkte berørt av rullebanen, er imot en utbygging - vil det være oppsiktsvekkende om regjeringen vil overkjøre den lokale motstanden. 

 

Mer utfyllende fakta og kilder finnes her 

Hilsen Alliansen Nei til tredje rullebane: 
Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Greenpeace Norge, Naturvernforbundet, Norsk forening mot støy, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Framtiden i våre hender, Nei til tredje rullebane og Spire


Alliansen Nei til tredje rullebane    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Alliansen Nei til tredje rullebane fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...