Funksjonshemmedes rettigheter er også menneskerettigheter!

Mener du også at alle mennesker skal ha de samme rettighetene til å leve livet fullt ut? Du skulle kanskje tro at det er slik i Norge?

Norge signerte FNs konvensjon om funksjonshemmede (CRPD) i 2013. Det betyr at Norge er forpliktet til å følge den. Allikevel stemte Stortinget ned et forslag om å ta konvensjonen inn i norske lover våren 2019 .Samme uke fikk Norge kraftig kritikk fra FNs komite for manglende oppfølging av diskrimineringen mot funksjonshemmede.

Norge får kritikk for å snakke om funksjonshemmede som pasienter og passive mottakere. Vi får kritikk for de store forskjellene i hvordan kommunene tildeler brukerstyrt personlig assistanse.Funksjonshemmede blir nektet å reise med assistenter ut av egen kommune. Vi møter flere barrierer som hindrer deltakelse i skolen og arbeidslivet. Mange blir hindret fra å delta i politikken, i kulturlivet og i møte med fritidsaktiviteter og idrett.

Regjeringen har lansert en svak likesverdreform, og en handlingsplan for likestilling av
funksjonshemmede som bidrar lite for å bedre situasjonen. Likestillingsminister Trine Skei Grande (V) holder ambisiøse festtaler om at regjeringen skal føre en «hardcore» rettighetpolitikk. Det hjelper dessverre ikke å snakke om problemet. Likestilling må prioriteres og er en langsiktig
investering som alle tjener på.

Vi ber om likestilling og menneskerettigheter. Regjeringen svarer med en inkluderingsdugnad i arbeidslivet og andre løsninger som gjør likestilling av funksjonshemmede til handlingslammende veldedighetsprosjekter.

Norge har tatt kvinnekonvensjonen, barnekonvensjon, og konvensjonen mot rasediskriminering inn i vårt lovverk. Hvorfor skal våre rettigheter behandles annerledes?

Vi i NHFU mener at konvensjon
om rettighetene til funksjonshemmede (CRPD) også må bli en del av norsk lov.
Signerer dette oppropet og vis at vi er mange som krever handling fra våre politikere.

 

nhfu-logo1(1)1.gif


Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...