Oppmyking av reguleringsbestemmelsene i Hanaknemoen boligfelt

Begrensingen knyttet til bebygd areal er for streng i Hanaknemoen boligfelt. Med små tomter, og en utnyttelsesgrad på bare 20% blir det svært vanskelig å sette opp drivhus, uthus, lekehus og andre små bygg som ikke er for varig opphold. Vi ber derfor planutvalget i Lunner kommune om å vurderer en oppmyking av bestemmelsene knyttet til BYA i regulseringsplanen.

Vi forstår godt at det er ønskelig med en begrensing på størrelsen av hus, garasjer anneks og lignende, men vi ønsker at kommunen vurderer en oppmyking av reglene knyttet til oppsetting av uthus, drivhus lekehus og lignende. Siden gebyret for dispensasjonssøknad er på nærmere 30.000 kroner blir terskelen for å søke om dispensasjon for slike små bygg ouverkommelig høy.


Hans Torolf Teige Fenne    Kontakt personen bak underskriftskampanjen