Vi som ønsker en trygg gang- og sykkelsti UTEN biltrafikk!

Gang- og sykkelstien på Solsiden Gullhaug Holmestrand har blitt omregulert til bilvei med kjøring til eiendommene tillatt. Dette utgjør en stor risiko for myke trafikanter.  

  • Gang- og sykkelstien vil bli brukt som bilvei av 15 boenheter, si at disse disponerer 2 biler hver, i tillegg til renovasjon-lastebil og andre besøkende. Dette utgjør en veldig stor risiko, spesielt for små barn som ferdes langs veien.  
  • Dette er gang- og sykkelsti til Fredly- og Gullhaug barnehage, Botne skole, Gullhaug IL samt turtrase til butikk og Bergskogen bla. slik at denne veien er mye brukt, spesielt av skolebarn til og fra skolen når trafikken på veien er størst.
    Gang- og sykkelstien er også forbindelse mellom ulike lekeplasser og friområder.
  • Veien er smalere enn ordinær vei til eiendommer, lang og uoversiktlig.Hvordan skal 2 biler passere hverandre? Hvordan skal rullestolbrukere og biler passere hverandre? Dette skaper veldig farlige situasjoner hvor rygging vil oppstå, samtidig som små barn ferdes langs veien. Det er allerede oppstått flere situasjoner i vinter med høye brøytekanter og anleggstransport. 
  • Det er manglende skilting om kjøretøy ved ankomst på motsatt side, slik at de som kommer motsatt vei og ikke kjenner til at gang- og sykkelstien blir bilvei lengre ned i veien, er i god tro om at dette er gang- og sykkelsti hele veien.
    Mange barn kommer i full fart nedover denne bakken på sparkesykkel/sykkel.  
  • Kryssende anleggstrafikk uten sikring eller skilting. 

Vi ønsker med dette oppropet at kommunen vil møte oss i denne saken, vurdere sikringstiltak snarest og endre ankomst for disse 15 boenhetene. Denne veien utgjør en stor risiko spesielt for små skolebarn som ferdes uten voksne til og fra skole blant biltrafikk på smal vei.  

Bli med å skap en trygg skolevei, ankomst til barnehagene og turtrase uten biltrafikk. Støtt saken og skriv under på dette oppropet. Oppfordre gjerne andre til det samme.  

Ved å skrive under, godtar du at vi sender listen med din signatur på til de folkevalgte og administrasjonen i Holmestrand Kommune.   

Vennlig hilsen flere boenheter på Solsiden.

 

 

 

 

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Karianne Wergeland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...