Trafikkfritt torg i Tananger Sentrum

Vi mener at buss-/ringveien ikke kan gå gjennom torget av Tananger Sentrum

 

Når områdeplan 0444 - Tananger Sentrum ble lagt frem var innbyggerne skjønt enige om de to viktigste suksesskritteriene for planen: Lav byggehøyde og omlegging av ringveien. Lav byggehøyde er tydelig beskrevet gjennom prosessen, men veien ble sagt å være en del av arkitektkonkurransen og senere detaljregulering. Kommunen la sterke føringer for at veien fortsatt skulle gå der den nå går i invitasjonen til konkurransen, men flere bidragsytere var tydelige på at veien måtte håndteres på en bedre måte. Politikerne avfeide fort å legge veien ned i en kulvert, og enda fortere; en bru over torget. I workshop på Hummeren hotell satt vi oss ned med Statens Vegvesen som stilte seg positive til å legge veien bak kultursenteret, så lenge det var siktlinjer fra holdeplass og inn til sentrumskjernen. Om vi trekker kulturhuset nærmere kaien kan denne forsinkelsesfrie ruten legges utelukkende på kommunens eiendom. Detaljreguleringen for veien er enda ikke publisert, men slik detaljregulering for 0617 - Tananger Kuntursenter felt A1 nå foreligger stenger de for muligheten for å legge denne veien på baksiden. Dette er kommentert i høringen, med link til dette oppropet.

Dette er siste sjans til å få politikerne til å snu. Legg igjen ditt kjennemerke her om du er enig i at buss og bil ikke kan rase gjennom torget i Tananger Sentrum. Trafikken gjennom sentrum er i dag skissert til å være minst 8-16 bussavganger per time og 701 biler i døgnet. Dette vil først og fremst svekke tryggheten i området, men også fungere som en støyende barriere mellom kultursenter og kulturarven vår som ligger i habn.

 

Takk for oppmerksomheten!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lars Aabø fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...