La BPA-brukerne i Gran kommune beholde driftsmidlene!

Gran kommune ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i tillegg til rådmann, ønsker å begrense funksjonshemmedes muligheter til å bruke assistanse i hverdagen. Driftsmidler kan kun brukes for å dekke utgifter knyttet til vedtaket og det skal ikke lenger være mulig å ha med assistent på utenlandsreiser uten å søke kommunen først. Dette kommer i tillegg til at vi ikke kan få dekket merkostnadene som er forbundet med å ha med en assistent på ferie- og fritidsreiser. I praksis vil dette bety at familie og venner lar være å ha med seg den funksjonshemmede på turer, og den funksjonshemmede blir lenket til hjemmet. At formannskapet har foreslått å innvilge et tilskudd for "utgifter til ledsager" på inntil 20 000. Den totale rammen er på 250 000 tusen, fordelt på 150 personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Dette gir mer byråkrati og mer uforutsigbarhet. Og hva med de spontane helgeturene eller et kinobesøk i Oslo.... hvem skal dekke merkostnadene for disse? Igjen fører dette til å holde funksjonshemmede låst til å være hjemme. 

Kommunen må derfor trekke tjenestekonsesjonsutlysningen og bevare driftsmidlene slik de er i dag. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Andrea Kjustad fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...