Bygg ny skole på Fillan!

Ny Fillan skole

Hitra kommune er en ambisiøs kommune med målsetninger om befolkningsvekst og økning av antall arbeidsplasser.

Nøkkelen til fremtiden er barn og unge. Det er de som skal finne gode løsninger på vår globale utfordring med å sikre en bærekraftig livsstil, sørge for tilstrekkelig mat til en økende befolkning og ta vare på en økende andel eldre.

Skolene og barnehagene har fått nytt læreplanverk som skal gjøre barn og unge i stand til å møte fremtidens utfordringer vi ikke kjenner. Fillan skole var bygd for en annen verden enn det våre barn og unge vil møte. Fremtidens skole trenger helt andre rammefaktorer for å gjøre vår barn til gode samfunnsaktører.

En ny skole vil imøtekomme krav til ny pedagogikk med vekt på praktisk og utforskende arbeid. Den vil gi elever og lærere rom til å jobbe individuelt, i små og store grupper. Gjennom kommunens plan «Ta hele kommunen i bruk» er det etablert et tett samarbeid med næringsliv, kulturaktører, Hitra leirskole, NTNU og Mausund feltstasjon. Dette gir skolen unike muligheter til å drive med praktisk feltarbeid som kan videreføres på skolen hvor elevene får sette sine erfaringer inn i et større perspektiv hvor klima og miljø, sosiale forhold og økonomi blir meningsfull kunnskap.

 Politikerne og kommuneadministrasjonen har gjennom «Mulighetsstudiet» vist flotte bilder av fremtidens skole. Et nytt skolebygg på dagens skoletomt vil innfri krav til fremtidens pedagogikk. I tillegg vil skolen bli et «signalbygg» og et aktivitetshus for hele befolkningen i kommunen.

La ikke denne muligheten gå fra oss!

 

For Utdanningsforbundet Hitra           

Lokallagsleder: Oddbjørn M. Larsen                 

Hovedtillitsvalgt: Geir T. Mosand


Utdanningsforbundet Hitra    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Utdanningsforbundet Hitra fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...