Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Beskyttelse og opphold for ofre for menneskehandel i Norge

Ofre for menneskehandel får ikke den beskyttelsen de trenger når de er som mest sårbare - etter å ha snakket med politiet. Vi krever at justisministeren og innvandringsministeren umiddelbart endrer asylpraksisen og garanterer opphold for ofre for menneskehandel som samarbeider med politiet i etterforskning, så fremt politiet tillegger offerets historie troverdighet, uavhengig av om saken blir henlagt eller går til retten. Ofre for menneskehandel som i dag får saken henlagt av politiet sendes ut

Laget: 2017-03-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 581 567
2017 568 554

Vi ønsker at det bygges ungdomsskole på Åskollen!

Dette er en underskriftskampanje for alle som ønsker en ny ungdomsskole på Åskollen. Skoger og Åskollen er i dag de eneste bydelene uten ungdomsskole i sitt nærområde. Rundt 350 ungdommer busses til og fra Galterud skole og Marienlyst skole, hver eneste skoledag. Med en boligutbygging som tilsier over 1000 nye boliger på Åskollen i løpet av de neste ti årene, er behovet for en ny ungdomsskole absolutt tilstede. Politikerne i Drammen skal i tiden fremover avgjøre om det skal settes om midlertidig

Laget: 2017-11-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 569 567
2017 565 563

Ja til flerbrukshall - nei til paviljonger!

Ikke sett opp midlertidige paviljonger – bygg heller flerbrukshall for Bryn skole! En flerbrukshall med klasserom vil imøtekomme skolens behov for en større gymsal, kommunens behov for flere klasserom og den manglende tilgangen en rekke lag og foreninger har til trenings- eller øvingslokaler. Vis din støtte med å signere oppropet. Bakgrunn Bryn skole har opplevd vekst i elevmassen det siste tiåret og skolens arealer er allerede mer enn fullt utnyttet. I Skolebehovsplanen 2018-2027, foreslår derf

Laget: 2017-08-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 516 506
2017 516 506

Nei til nedbygging av Brekkeskogen på Barkåker

Nei til industri, ja til skog!   Det er ikke mulig å kombinere industriområde og skog! Det er ikke behov for noen utredning av dette spørsmålet! Politikere, det er nå dere må velge:  Helse og trivsel for innbyggerne på Barkåker og omegn, eller industri og stor fortjeneste for noen få.   Hvor langt mener dere at vi skal måtte gå for å komme til en skog? Dere har vedtatt nedbygging av skogen ved Hundeklubben, og nå foreslår dere å bygge ned den siste skogen ved Barkåker i tillegg! Nok er nok, her

Laget: 2017-11-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 513 509
2017 512 508

NEI til sommerstengt og kun 100% SFO

Alstahaug kommune velger å stenge SFO på sommeren og det skal ikke lengre være mulig å ha mindre enn 100 % plass. De tenker også å innskrenke åpningstidene til barnehage.  Alle som blir berørt av dette oppfordres til å signere her. På denne måten kan vi vise kommunestyret at dette berører mange flere enn det de påstår. Dette kan vi ikke godta! Signer folkens! 

Laget: 2017-01-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 512 511
2017 512 511

Sylvi Listhaug må avsettes

Norges første innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, står for en innvandringspolitikk som ikke står i stil med tidenes flyktningkrise. Hun utviser heller ikke noen evne eller vilje til å finne gode løsninger når det gjelder hverken innvandring eller integrering. Hun står heller frem som en ekskluderingsminister. Hun driver med propaganda for å skremme Norges befolkning og gir uttrykk for å skape et kaldt Norge der vi ikke har hverken husrom eller hjerterom. Hun har tatt flere kon

Laget: 2016-02-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 15561 15173
2017 509 500

La Skjoma leve!

  La Skjoma leve! Skjoma var før kraftutbyggingen ei høyt rangert lakseelv i Nord-Norge. Scenarioet per i dag er et sterkt truet økosystem grunnet for liten vannføring. Narvik kommune, Skjomen Bygdeutvalg, Naturvernforbundet i Narvik, Narvik jeger- og fisker forening med flere fremmet krav til Norges vassdrags- og energidirektorat i den hensikt å pålegge Statkraft en minstevannføring slik at livet i elva reddes. Kort fortalt erkjenner vi etter å ha lest Statkrafts revisjonsforslag at intet er ny

Laget: 2017-03-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 508 488
2017 505 485

Hald på dagens ungdomsskulestruktur i Tysvær kommune!

Oppfordrar alle tysværbuar til å signera, som er enige i at det vil vera uklokt å leggja opp til ein storskule for ungdomstrinnet i Aksdal eller Frakkagjerd. I rapporten til Tysvær kommune ”Mulighetsstudie kommunedekkende ungdomsskole” står det at det er så lite som skiljer dei ulike alternativene økonomisk (dagens struktur mot kommunedekkande ungdomsskule i Aksdal/Frakkagjerd), at ein bør leggja til grunn det som ein meiner er rett og mest framtidsretta når kommunestyret skal avgjera kva alter

Laget: 2017-01-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 468 466
2017 468 466

La barnehagene i Skogn beholde barnehageplassene sine!

Bakgrunn for saken Levanger kommune skal i kommunestyremøte 22. november vedta om de skal kjøpe Kosekroken barnehage i Skogn. Kosekroken har i dag 37 plasser, men har kapasitet til å ha flere. Når kommunen eventuelt kjøper vil barnehagen bli godkjent for 54 plasser. Differansen på 17 plasser skal tas fra andre barnehager i Skogn som har såkalt midlertidige plasser. I 2012 og 2014 var det mangel på barnehageplasser i Skogn, og en del midlertidige plasser ble opprettet for å ta unna søkermassen. D

Laget: 2017-11-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 467 457
2017 467 457

NEI til returnering av barn til Afghanistan!

La barn være barn! Flere og flere afghanske enslige mindreårige asylsøkere får nei av UDI, der de må reise tilbake til Afghanistan. Når ble det greit å sende barn tilbake til krigsherjede land, der livet deres står i fare? Dette er noe vi må få stoppet! Afghanistan er ikke trygt! Du kan være med på å redde liv, skriv under nå!  #laguttabli #labarnabli   

Laget: 2016-11-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4263 3981
2017 466 458