Ja til Rv.7

Rv.7 er den korteste og raskeste veien mellom Østlandet og Vestlandet, og regjeringen skal nå velge hvilken vei som skal prioriteres med veimidler i årene fremover.

Rv.7 er allerede best for flest, men med lang tunnel under Hardangervidda blir den også best for bilistene vinterstid og for Europas største gjenlevende villreinstamme!

Vis din støtte til kravet om lang tunnel under Hardangervidda og for Rv.7 som hovedveiforbindelse mellom øst- og vestlandet! Signer oppropet som skal overleveres regjeringen før beslutningen tas!

Les mer på: Ja til Rv7 som stamvei


Ja til Rv.7 som stamvei    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ja til Rv.7 som stamvei kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook