Nasjonalt forbud mot heliumballonger nå!

I kjølvannet av 17. maifeiringen flyter det nå av ballongrester flere steder i landet. Og det er ikke bare enkeltballonger som barn har mistet, men hele knipper som selgerne ikke har fått solgt, og som de derfor har kvittet seg med på enkleste vis.

Men det er ikke bare forsøplingen som er et problem. Helium, som disse ballongene blir fylt med, er i tillegg en svært begrenset ressurs som blant annet brukes industrielt og innen medisin og forskning. Det er derfor svært uheldig at den kastes bort til lek.

Flere byer i Norge har allerede innført forbud mot salg av heliumsballonger, men det er nå på høy tid at vi får på plass et nasjonalt forbud. Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at plasten flyter og at den verdifulle gassen blir brukt opp på tant og fjas.

Signér oppropet og la oss gi Stortinget beskjed om at nok er nok!