JA til flyplass Vågå

 

0FACF91B-FF76-4CE9-AE30-DF70646FAF2F.jpeg

SIGNER OPPROPET I DAG.  Støttegruppen som arbeider for å få etablert en flyplass i Vågå, inviterer nå alle til å synliggjøre det store engasjementet for å fri vår region fra den samferdselsmessige bakevja vi nå befinner oss i. Flyplass er det eneste realistiske og samfunnsøkonomisk forsvarlige samferdselstiltaket på kort og mellomlangt sikt, som kan stabilisere folketallsutviklingen og bidra til vekst og optimisme for vår region.

Vi krever med dette at våre politikere tar flyplassen inn som en viktig strategi i de politiske prioriteringene på samferdselsfeltet.

Kortbanenettet er avgjørende for vekst og verdiskaping i hele Norge, også i Gudbrandsdalen. Ved å signere dette oppropet støtter vi at det arbeides for å etablere en flyplass i Vågå.


Støttegruppen for flyplass i Vågå    Kontakt personen bak underskriftskampanjen