Ja til frivillig selvbestemt dødshjelp

topp_sepia.pngForeningen retten til en verdig død arbeider for at dødssyke menneskser så langt det er mulig skal få en human og verdig avslutning på livet. Derfor arbeider vi for at loven endres slik at uhelbredelige syke mennesker i terminalfasen, med store lidelser og/eller hjelpeløshet, skal kunne få bistand til å avslutte livet dersom de utvetydig ønsker det og kontrollkriterier er ivaretatt.

Undersøkelser viser at over 75 prosent av befolkningen støtter vår sak, men likevel når vi ikke fram til politikerne våre. Bare Fremskrittspartiet støtter vår sak i sitt prinsipp-program, og Venstre skal på landsmøtet i 2017 ta stilling til om partiet skal utrede dødshjelp. Vi trenger din støtte for å gi politikerne styrke til å støtte saken.

I Europa tillates dødshjelp nå i Sveits, Nederland, Belgia, Luxemburg, og dels Tyskland. I USA er det åpnet opp i 5 stater, senest i California. Canada tillater også dødshjelp, og Colombia fikk sin dødshjelpslov i 2015.

Nå er tiden inne for en lovgivning som beskytter den enkelte, verner den enkeltes rettigheter og sikrer likestilling, samt en lovgivning som spiller på lag med innbyggernes verdier. Tiden er derfor inne for en offentlig lovendring for å påskynde utviklingen av lindrende behandling, men som også sikrer den enkelte pasients rett til å bli hørt når "nok er nok".


Ole Peder Kjeldstadli, leder Foreningen Retten til en verdig død    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Ole Peder Kjeldstadli, leder Foreningen Retten til en verdig død vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...