STOPP SANKSJONENE MOT SYRIA OG TILBAKEKALL DE NORSKE SOLDATENE

STOPPSANKSJONENE_FB_HEADER3.jpg

 

Krigen i Syria er nå inne i sitt sjette år, og situasjonen i landet er verre enn noen gang. Nærmere 12 millioner syrere har blitt drevet på flukt, og man anslår at om lag 7 millioner av disse fortsatt befinner seg på flukt internt i landet. Over 400,000 syrere er drept, og opp mot en million er skadet. Over 13 millioner syrere trenger akutt humanitær hjelp og mange av disse bor i opprørskontrollerte områder hvor det er nærmest umulig å komme frem med hjelpeforsyninger — og hvor sult blir brukt som et våpen i krigen.

Krigen mot Syria føres med brutalitet og uten respekt for humanitær rett og prinsipper, og har skapt en av de største humanitære krisene i vår tid. Den truer både regional stabilitet så vel som internasjonal fred og sikkerhet, og utgjør et dystert eksempel på hvor raskt krig kan sette et samfunn flere tiår tilbake.

Kamphandlinger og ødeleggelser har rasert store deler av det nasjonale utdanningstilbudet, og millioner av syriske barn står uten skolegang. Den brutale sanksjonspolitikken gjør i tillegg at millioner av syriske sivile er avskåret fra nødvendig hjelp. Disse sanksjonene – som Norge har støttet opp om helt siden 2011 – omfatter alle aspekter ved Syrias samfunnsliv og rammer derfor  sivilbefolkningen direkte. Folk mangler drivstoff og brensel, det er mangel på matvarer, sykehus er bombet, skoler rasert, sykehusene mangler medisiner. Man får ikke motta penger eller pakker fra utlandet. Arbeidsplassene er borte. Det foregår ingen handel mellom Syria og den vestlige verden. Ingen kan søke visum til noe land fordi ambassadene er stengt. Kort sagt: Syria er hermetisk lukket som følge av disse sanksjonene, som FN i en 40-siders rapport omtaler som «et av de mest omfattende og vidtrekkende sanksjonsregimer noensinne».

At Norge – under dekke av å skulle bekjempe islamsk terrorisme – aktivt deltar i den blodige destabiliseringen av Syria for å tvinge frem en regimeendring, er både forkastelig og folkerettslig problematisk. Den syriske befolkningen flykter ikke fra «Assad-regimet». De flykter fra opprørere og vestlige sanksjoner som gjør det ulevelig i landet. De norske myndighetenes argumentasjon om at støtten til syriske opprørsgrupper handler om å bekjempe terrorisme faller på sin egen urimelighet. Flertallet av de vestligstøttede opposisjonsgruppene har hatt et åpenlyst og nært samarbeid med al-Qaidas offisielle avdeling i Syria, Jabhat al-Nusra, nylig omdøpt til Jabhat Fatah al-Sham.

At sanksjonene mot Syria sikter mot å etablere demokrati og respekt for menneskerettighetene i Syria mangler også enhver troverdighet. Den væpnede syriske opposisjonen som Norge støtter opp om, er dominert av islamistiske grupper som Jaish al-Islam og Ahrar al-Sham. Dette er grupper som også offisielt avviser demokrati som styreform og som i stedet kjemper for et samfunn styrt av sharialover etter modell av Saudi-Arabia.

Vi krever derfor:

  • At Norge umiddelbart tilbakekaller de norske soldatene og avslutter all støtte til og deltakelse i vestens direkte og indirekte krigføring mot Syria, inkludert bevæpning, opplæring og trening av militante opprørsgrupper.
  • At Norge opphever de økonomiske sanksjonene mot Syria, som omfatter alle aspekter ved Syrias samfunnsliv. Den brutale sanksjonspolitikken er en inhuman og menneskefiendtlig form for finansiell krigføring som rammer sivilbefolkningen i Syra direkte og må følgelig avsluttes umiddelbart.
  • At myndighetene redegjør for hvilke opposisjons- og opprørsgrupper de norske soldatene driver opplæring av, hvilke formål disse gruppene har, og om disse gruppene er omfattet av den FN-støttede våpenhvilen.
  • At regjeringen – dersom den i motsetning til FN ikke anerkjenner den eksisterende statsmakten i Syria – redegjør for hvem Norge offisielt anser som de legitime myndigheter i det krigsherjede landet.

Norges image som «fredsnasjon» er dessverre lite annet enn glasur for å dekke over vår stadig mer tvilsomme fremferd i verden. Ikke bare er vi i verdenstoppen når det gjelder eksport av våpen og militærteknologi, vi er et av de landene i verden som oftest deltar i krig utenfor våre egne landegrenser. Siden 1990 har Norge deltatt i hele åtte kriger. Over 500 000 irakiske barn døde som følge av sanksjonene mot Irak på 90-tallet. Ikke la det samme skje i Syria!

Tilsluttede organisasjoner:

Solidaritet med Syria
Alliance for Global Justice
US Peace Council

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Solidaritet med Syria kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook