Behald ekstrafinansieringa til latin!

Rogaland Fylkesting har tenkt å kutte støtta til språkfaget latin på Sandnes vgs. Dette vil føre til at latin blir lagt ned på Sandnes vgs. Dette fører til at 25 % av latinundervisninga i vgs i Noreg blir lagt ned, og svekker faget i stor grad. 

 


På vegner av latinklassane på Sandnes vgs, Herdis Auestad Nergaard    Kontakt personen bak underskriftskampanjen


ELLER

Forfatteren av underskriftskampanjen vil se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.
Facebook