Nei til radioaktivt Deponi i Borge Pukkverk

I miljøbyen Fredrikstad, rett i nærheten av Vetatoppen, Torp, Årum, Skjærviken, Kjølshunn, Begby, Sellebakk, flere barneskoler, Ungdomskole, Badeplasser, turområder søkes det nå om å deponere opptil 14.000.000 kg (14 millioner kg) med radioaktivt gruveavfall i Borge pukkverk. Dette avfallet skal bla. komme fra Søve gruvene i Telemark. Målingene viser flere steder med «meget høye» radioaktive stråledoser som følge av uran, thorium, bly og polonium. Konklusjonen er at dette gruveavfallet må betraktes som «farlig avfall». Dette er avfall med tusenvis av års halveringstid. Dette vil dermed være en miljøbombe i veldig mange generasjoner, som blir plassert midt i et tett befolket område! i tillegg deponerer de i dag store mengder med alunskifer som vi ikke kan se er forenelig med den tettbebyggelsen som deponiet ligger i.   Vi trenger all den hjelp for å forhindre at dette blir en realitet!

 

Trykk under for å komme til siden vår 

www.facebook.com/neitilatomavfall
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )