Nei til radioaktivt Deponi i Borge Pukkverk

I miljøbyen Fredrikstad, rett i nærheten av Vetatoppen, Torp, Årum, Skjærviken, Kjølshunn, Begby, Sellebakk, flere barneskoler, Ungdomskole, Badeplasser, turområder søkes det nå om å deponere opptil 14.000.000 kg (14 millioner kg) med radioaktivt gruveavfall i Borge pukkverk. Dette avfallet skal bla. komme fra Søve gruvene i Telemark. Målingene viser flere steder med «meget høye» radioaktive stråledoser som følge av uran, thorium, bly og polonium. Konklusjonen er at dette gruveavfallet må betraktes som «farlig avfall». Dette er avfall med tusenvis av års halveringstid. Dette vil dermed være en miljøbombe i veldig mange generasjoner, som blir plassert midt i et tett befolket område! i tillegg deponerer de i dag store mengder med alunskifer som vi ikke kan se er forenelig med den tettbebyggelsen som deponiet ligger i.   Vi trenger all den hjelp for å forhindre at dette blir en realitet!

 

Trykk under for å komme til siden vår 

www.facebook.com/neitilatomavfall

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Joachim Fjeld fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...