Stans statsfinansiering av trossamfunn som bryter FNs barnekonvensjon!

             Armageddon.jpg                              

Jehovas vitner(JV) er en kristenfundamentalistisk sekt som tror at vi lever i endetiden og har trodd det siden de ble stiftet på slutten av 1800 tallet. De har feilaktig forutsett dommedag ved flere anledninger. De tror at for å overleve Harmageddon(dommedag) må man følge en streng moral og vie all sin tid til organisasjonen.

Det oppfordres til å unngå sosialisering med ikke troende(såkalte verdslige) og man skal helst holde sosialisering innenfor trossamfunnet. Man feirer ikke bursdag, jul, nasjonaldager eller noen andre høytider som er vanlig i samfunnet forøvrig, med unntak av "minnehøytiden" som ofte er i påsken. For barn som vokser opp i JV oppleves dette isolerende da man ikke har lov til å feire med de andre barna man vokser opp med.

Å døpe seg som Jehovas vitne er ikke det samme som å døpe seg i statskirken. Det er heller ikke det samme som konfirmasjon. Det er et løfte om å vie livet sitt til organisasjonen. Det er forventet at man bruker stor andel av tiden sin på forkynnelsen for å spre det gode budskap. Det er en streng sosial kontroll innad i trossamfunnet. Bryter man reglene etter man har blitt døpt så har det alvorlige konsekvenser. Man risikerer å bli utstøtt, dvs. all kontakt med nettverket innenfor trossamfunnet brytes, inkludert med familie. Når barn ned i 12 årsalderen blir presset til å døpe seg viser JV at de ikke respekterer barns trosfrihet. Man er ikke moden til å ta slike valg som barn. Man er ikke klar over hva man gir avkall på når man ikke har levd et selvstendig liv utenfor JV. Man er heller ikke klar over hvor alvorlig konsekvensene er hvis man bryter ut.

Verden utenfor trossamfunnet skildres som et farlig sted og verdens regjeringer er styrt av Satan djevelen. Man kan jo spørre seg hvorfor de tar imot statstøtte hvis de virkelig tror dette. Hvis man blir utstøtt får hele menigheten vite at man har syndet og at man er en del av Satans rike. Igjen står man nedbrutt, ydmyket og ofte alene. Man har paranoide religiøse vrangforestillinger som frykt for demonbesettelser, for djevelens inflytelse, dommedag osv.. Utenforstående er sjelden i stand til å forstå hva man går gjennom.

De lærer bort en streng seksual moral som kun aksepterer sex innenfor ekteskapet. All annen form for seksualitet er syndig inkludert masturbasjon. Hvis det blir kjent at tenåringer som vokser opp i JV utforsker seksualiteten sin med andre uten å være gift kan de risikere å måtte svare i intime detaljer om sexlivet sitt i avhør med "de eldste".

De er svært patriarkalske og kvinner forventes å være underkastende og ha mannen som "sitt hode". Kvinner blir oppfordret til å bli i voldelige ekteskap. Hvis en kvinne vil skilles fra en voldelig mann så er det ofte hun som blir utstøtt og ikke han fordi det er syndig å skille seg.I tilfeller av vold i hjemmet, rusmisbruk, barnemishandling og/eller overgrep utøver JV internjustis og holder saken innenfor trossamfunnet. Mange forhold blir aldri meldt til myndighetene. De eldste(lederene) har instrukser om å kontakte styret i JV og ikke myndighetene i disse sakene. I mange tilfeller følger vitnene den såkalte to vitner regelen, som hevder at det må være to vitner for at anklager om f.eks. overgrep skal være gyldige og føre til etterforskning. Det er som regel aldri vitner til overgrep og dessuten er dette er en ulovlig praksis da man vil regnes som medskyldig om man er vitne til et overgrep uten å gripe inn. Disse prosedyrene viser at JV annser barnemishandling som en synd og ikke som noe kriminelt. Det er ofte nok å si a man angrer.

Homofile kan være JV så lenge man ikke "praktiserer homofili". Dvs. at det forventes at homofile skal leve i sølibat. Som homofil i JV må man altså være innstilt på et liv i ensomhet. JV har flere ganger i sin egen litteratur sammenlignet homofili med pedofili. Interessant at de beskylder andre for pedofili med tanke på deres egne prosedyrer når det kommer til barnemishandlig.

De argumenter mot vitenskapelige teorier som evolusjonsteori og de tror at verden er 6000 år gammel. De tar ikke imot blodoverføringer da blod anses for å være hellig. De som velger å dø framfor å ta imot blodoverføring blir holdt frem som gode eksempler som valgte gud framfor blodoverføring. Barn oppfordres også til å nekte. Blod i mat er også syndig. Man blir ofte frarådet høyere utdanning da det er sett på som farlig for den kristne tro. Kritisk tenkning er ikke forenelig med å tro på en absolutt sannhet.

Man oppfordres til å ta praktisk utdanninger som murer, elektriker, snekker etc. Disse yrkene er nyttige for menigheten da de bruker frivillig arbeid for å bygge rikets saler. JV er i realiteten et eiendomsselskap som bruker hjernevaskingsteknikker og psykisk terror for å holde mennesker fanget i troen. I frykt for å bli tilintetgjort i Harmageddon gir man all sin tid, penger og arbeidskraft til organisasjonen ulønnet. Det er en form for slaveri og dette er grunnen til at "den tro og kloke slave" er idealet for de troende. De som tjener på det er det styrende råd i New York som hevder å være guds talerør på jord.

Det finnes fortsatt lite forskniAwake-mentaldisorders.jpgng om Jehovas vitner og mental helse. Den forskningen som finnes viser at det er svært høy forekomst av psykiske lidelser blant Jehovas vitner. John Spencer studien fra 70 tallet indikerer at Jehovas vitner har 3 ganger høyere risiko for å utvikle schizofreni og 4 ganger høyere risko for å utvikle paranoid schizofreni, enn befolkningen forøvrig.

Jeg tror på religion og trosfrihet, men jeg tror at alle har rett til det inkludert barn. I FNs barnekonvensjon artikkel 14 står det at barn har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.  Barnekonvenjonens 19. artikkel sier at staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.

Når man vokser opp som Jehovas vitne ligger det et enormt press på at man skal følge troen for at man skal kunne komme til paradis med familie og venner fra Jehovas vitner. Man blir indoktrinert fra fødselen av. Man går på møter 3 ganger i uka, stevner som kan vare i 3 dager og man skal helst lese litteraturen deres hver dag. Man går fra dør til dør og man holder taler for forsamlingen. Man har alltid en overhengende fare om å bli utstøtt hvis man ikke er enig i de strenge moralske kodene. Det gjør det svært vanskelig å bryte ut. De få som klarer det står ofte alene i en verden de har blitt lært opp til å se på som satanisk.

Dette samfunnet mottar statstilskudd. Synes du det er greit at dine skattepenger går til å finansiere et samfunn som ødelegger flere tusen menneskers psykiske helse? Et samfunn som undertrykker kvinner og homofile? Et samfunn som er imot vitenskap og staten? Et samfunn dysser ned overgrep mot barn?

Hvis du er imot statsfinansiert hjernevask, skriv under og del dette oppropet for å kreve at den norske stat trekker statsstøtten til Jehovas vitner. Religionsfrihet er ikke det samme som rett til statstilskudd. Ingen statstilskudd til trossamfunn som ikke respekterer barnekonvensjonen!

 

 

Referanser:

- Jerry Bergman, Ph.D. Why Jehovah's witnesses have mental problems:

http://www.caic.org.au/jws/medical/mental.htm


- Dette bladet holder fram avdøde tenåringer som gode eksempler som valgte gud fremfor blodoverføring:

http://www.witforjesus.org/downloads/english/pdfs/jehovahs-witness/childcustody/awake-5-22-1994.pdf

 

- De eldstes veiledningsbok. Seksjonen om barnemishandling viser at lederene får beskjed om å ringe styret og ikke myndighetene hvis det har forekommet overgrep/mishandling.

https://thetruthofjehowaswittness.files.wordpress.com/2012/12/jehovas-vitner.pdf

 

. Om to vitner regelen

http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/jehovahs-witnesses-refuse-to-change-twowitness-rule-because-thats-our-stand/news-story/ee1f5bdd2561d99f6d1f608f039ee200

 

- Om tankekontroll:

https://jwvictims.org/beware-the-cult-like-control-and-abuse-of-jehovahs-witnesses/

 

- Om kvinneundertrykkelse:

https://www.jwfacts.com/watchtower/quotes/women-submission.php

 

- Om evolusjon og kreasjonisme:

http://www.miskeptics.org/2014/07/do-jehovahs-witnesses-believe-in-the-theory-of-evolution/

 

 

- Om å oppfordre barn til å ta valg de ikke er modne nok til å ta:

https://www.jw.org/no/publikasjoner/blad/vakttarnet-studieutgaven-mars-2016/ung-klar-for-bli-dopt/#?insight[search_id]=63fe5a1f-1e61-406a-b264-97a84c5c1b16&insight[search_result_index]=0

 

- Om Harmageddon:

https://jwfacts.com/watchtower/salvation-only-for-jehovahs-witnesses.php

 

- Minerva. Jehovas vitner påfører barn frykt og isolasjon

https://www.minervanett.no/jehovas-vitner-paforer-barn-frykt-og-isolasjon/

 

- NRK. Jehovas vitner dysser ned overgrep

https://www.nrk.no/norge/_-dysser-ned-overgrep-1.8399572

 

– Sexavhør med jenter er uhørt og bryter med menneskerettighetene

https://www.nrk.no/norge/kritiske-til-sexavhor-1.10841556