Stans statsfinansiering av trossamfunn som bryter FNs barnekonvensjon!

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...