Stans statsfinansiering av trossamfunn som bryter FNs barnekonvensjon!

Kommentarer

#3

Jeg vokste selv opp i denne sekten og har siden jeg gikk ut 23 år gammel betalt prisen for det i form av å bli behandlet som død av venner og familie i sekten.

(OSLO, 2017-05-13)

#10

Jehovas vitner er ett farlig sekulært og totalitært samfunn som praktiserer indrejustis.
De er en trygg havn for pedofile, konebankere, barnemishandlere og psykopater

(Oslo , 2017-05-13)

#17

Helt sjukt i 2017!!!

(Oslo, 2017-05-13)

#24

Diskriminerende organisasjoner har ikke livets rett. Derfor bør Staten trekke støtten til ikke bare JV, men også øvrige religiøse organisasjoner.

(Sandefjord, 2017-05-13)

#26

Jeg mener et trossamfunn som hevder å ikke være en del av denne verden og ikke engasjerer seg i samfunnsspørsmål heller ikke trenger å få støtte fra det samfunnet de hevder å ikke være en del av.

(Trondheim, 2017-05-13)

#28

Tidligere sektmedlem

(Sandefjord , 2017-05-13)

#29

Statstøtte for religiøse samfunn er tull å tøys, misbruk av offentlige midler

(skreia, 2017-05-13)

#31

Ingen religion eller menighet burde få statsstøtte.

(Porsgrunn, 2017-05-13)

#36

Som ekskludert Jehovas Vitne og en som organisasjonen enda mottar statsstøtte for ønsker jeg at den betalte undertrykkelsen skal opphøre. Jehovas vitner bryter mange former for menneskerettigheter og bør ikke motta offentlig støtte.

(Tromsø, 2017-05-13)

#41

Religion er surr

(Oslo, 2017-05-14)

#44

Overtro og hjernevask skal ikke staten ta del i.

(Sandvika, 2017-05-14)

#47

Er exjw. Vet hva denne organisasjonen står bak. Grusomheter...

(Straumen , 2017-05-14)

#50

Er imot statstøtte til sekter som driver med hjernevasking og verver nye medlemmer/ (dåp) av personer under 18 år.

(Skien, 2017-05-14)

#55

Jeg selv har opplevd hvordan det er å vokse opp i denne sekten.

(Gjøvik, 2017-05-14)

#57

Ingen trossamfunn burde vært støttet av staten. Å tro er gratis

(Bergen, 2017-05-14)

#59

Jeg er i mot statsstøtte til religion og indoktrinering

(Svarstad, 2017-05-14)

#63

Jeg signerer i håp om at jeg slipper å gi denne vederstyggeligheten i samfunnet 1 øre mer av skattepengene mine.
De er en kult, ikke en religion.

(Røyken, 2017-05-14)

#66

Jeg signerer fordi jeg er i mot slike sekter som Jehovas Vitner.

(Stavanger, 2017-05-14)

#70

Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet . Dette er et sterkt brudd på barns rettigheter og skaper både traumer og vanskelig leveforhold. Ifølge Dawking "Gud en vrangforestilling " er dette et overgrep som er tøffere og mer psykisk enn et seksuelt overgrep (som også er vanskelig psykisk) da dette går direkte på psyken og stadig i tankene på barnet ( død, helvette, passe inn, dommedag) . Kjempe viktig at vi står opp for våre framtidige samfunnsborgere og beskytter dem ved å kjempe for de rettighetene de har.

(Eidsvoll verk , 2017-05-14)

#80

Jeg signerer forsi jeg mener JV ikke fortjener statsstøtte, mtp hvordan de håndterer overgrep innad i organisasjonen, og dem som forlater religionen deres.

(Holmestrand, 2017-05-14)

#90

er av oppfatning at enhver religiøs trosretning skal finansieres utelukkende gjennom donasjoner fra dets medlemmer. Stat & religion hører ikke sammen, ei heller mine skattepenger

(stavanger, 2017-05-14)

#97

Dette skulle vært forbudt !
Barnemisshandling, hjernevasking, psykisk terror etc.etc.satt i system !

(Askim, 2017-05-14)

#104

Det er galskap å støtte dette med fellesskapets penger.

(Trondheim, 2017-05-15)

#106

Selv har erfaring av Jehovas Vitne som Ex-medlem.

(Tønsberg, 2017-05-15)

#108

Statstøtte til tro truer barns frihet til å velge og tenke selvstendig

(Oslo, 2017-05-15)

#109

Jeg signerer fordi min barndom ble frarøvet som barn.

(Sulitjelma, 2017-05-15)

#110

Alle former for religiøs hjernevask må stoppes.

(Kabelvåg , 2017-05-15)

#113

Synes Jehovas Vitne sine metoder med dør til dør er plagsom og direkte skadelig. Psykisk syke blir ofte med pga de ikke greier å stå imot presset til de utøver. Og ut i fra de ord de serverer er de fleste av oss djevelens avkom. Slike sekter har ingenting med religion å gjøre,

(Lillehammer, 2017-05-15)

#115

Menneskerettigheter. Derfor.

(Oslo, 2017-05-16)

#118

Jeg tar avstand fra utstøtelsen og overgrepene som er en følge av praksis innad i denne sekten.

(Oslo, 2017-05-17)

#124

Fordi det er totalt uakseptabelt at disse skal få støtte av staten!

(Oslo , 2017-05-22)

#125

Fordi jeg avstår fra all form for hjernevask.

(Arendal, 2017-05-23)

#132

Beskrivelsen av oppropet er god nok forklaring.

(Sandefjord, 2017-07-31)

#135

Har selv vokst opp i sekten og kan bekrefte det bilde av JV som beskrives over.

(Tårnåsen, 2017-08-01)

#136

Jeg er sterkt i mot at det skal gis statsstøtte til organisasjoner som ødelegger barns helse og splitter familier og ikke respekterer religionsfrihet innad i egen sekt.

(Kleppe, 2017-08-01)

#138

Selskapet Vakttårnet påfører mange mennesker mye smerte og sorg.

(Bergen, 2017-08-01)

#139

Jeg skriver under fordi den eneste måten å få Jehovas Vitner til å endre sin skadelige praksis, er ved økonomiske sanksjoner.

(Bergen, 2017-08-02)

#141

Raymond Brennvik

(Vestfossen, 2017-08-04)

#144

Jehovas vitne ödelägger barn

(Alingsås, 2017-08-04)

#145

Jeg signerer fordi jeg har vokst opp i denne sekten, men har heldigvis kommet meg ut.

(Budapest, 2017-08-04)

#146

Jeg har vokst opp i JV og kjenner meg godt igjen i beskrivelsen av hvordan det har vært. Isolasjon, lav selvfølelse kombinert med at alle utenfor må skys, frykten for å rammes av den konstante trusselen hvis man ikke tror nok. Utrykk for skuffelsen man blir konstant utsatt for fra foreldre fordi man ikke deltar nok, eller ikke deler "det glade budskap" til andre jevnaldrende. Man blir stigmatisert gjennom oppveksten pga noe man kanskje slett ikke tror på. Møtedeltagelsen går ut over lekser. Man blir frarådet høyere utdannelse og oppmuntret til å vie livet til JV.
Den mildt sagt usunne holdningen man skal ha til resten av verden, til alle de troløse som vil dø når enden kommer. Alle "vennene" med riktig tro er gode, og alle utenfor er onde og påvirket av Satan. Enden nærmer seg alltid!
Det er i aller høyeste grad angstfremkallende å vokse opp i JV! Mengden av de som har sluppet unna som er tilknyttet psykiatrien er ikke få. Det er nok en ganske dyster statistikk hvis det sees nærmere på. Jeg og min søster er en del av den.
Og nå har jeg enda ikke nevnt hvordan mange av De Eldste (mannlig maktelite) forholder seg til seksuelle overgrep mot barn... De stiller seg over myndighetene. I mange tilfeller unngår overgriper anmeldelse hvis bare angeren er sterk nok. Hvis det har vært for "synlig" i menigheten oppfordres vedkommende til å finne en annen menighet.

(Eidsberg, 2017-08-04)

#150

Jehovas vitner(JV) er en dommedagskult.

(Bergen, 2017-08-04)

#153

Fordi jeg selv har vokst opp i den samme religionen, og vet at alt som er fortalt her stemmer .

(Fredrikstad , 2017-08-04)

#154

Jeg har personlig erfaring med JV, og kan gå god for at det virkelig er en skummel sekt som ikke har rett til statsstøtte.

(Kolbu, 2017-08-04)

#156

Jeg signerer fordi jeg gjennom min samboer som er ex.vitne har sett hvor utrolig mye skade denne såkalte "religionen" påfører sine tidligere og nåværende medlemmer. Bare det at man fryser ut enhver som har sett "lyset" og kommet seg vekk er ufordragelig og ganske enkelt idioti.
INGEN skal måtte miste absolutt all kontakt med sine søsken, foreldre, besteforeldre, venner osv bare fordi denne personen ikke deler samme livsyn, eller tror på samme "bok".

Våre hardt tjente skattepenger bør ikke på noen måte gå til slike grupper som driver med dette, bare på grunn av at de kaller seg en "religion".

STOPP all statstøtte til Jehovas vitner og alle andre såkalte "religioner" eller grupper som bedriver utstøting av personer.

(os, 2017-08-04)

#165

De driver med praksis som er å betegne som mobbing ( utstøtelse og sosial kontroll)og i konflikt med likestillingsloven, og inkluderingsdiskursen.

(Bærum, 2017-08-04)

#174

Jeg signerer pga. dette er ren galskap! Barn blir ødelagt og hjernevasket!!

(Inderøy, 2017-08-04)

#180

Jeg signerer fordi jeg er førskolelærer og ser at en slik form for barndom vil skade barns utvikling. En barndom full av frykt for å ikke være god nok troende. Tenk hvilke frykt de bærer for å bli avvist av sin egen mor og far.

(Stavanger, 2017-08-04)

#196

Jeg signerer fordi jeg er imot hjernevasking av barn. Barn bør ikke utsettes for slikt.

(Skogn, 2017-08-05)