De mest populære underskriftskampanjene de siste 12 månedene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Jettfjellet urørt for hyttebygging

Vi sier nei til hyttebygging i Jettlia. Vi vil bevare Jetta-området slik det er i dag, for å ta vare på viktige naturverdier, godt utmarksbeite, og et fredelig friluftsområde for oss selv og våre etterkommere.  Vi ber Vågås folkevalgte om å si nei til planprogrammet fra grunneierne/utbyggerne. Planen går ut på å anlegge et 242 dekar stort hyttefelt med opptil 70 høystandardshytter i Jettlia, kloss på snaufjellet.  Lys, støy, trafikk og aktivitet ut fra et slikt hyttefelt vil påvirke og endre Jet

Laget: 2022-04-19 Statistikk

Nei til torskeoppdrett i indre Ålvundfjord

Nei til torskeoppdrett i indre Ålvundfjord.  Nordmøre Torsk as (utenlandske eierinteresser) har søkt Tingvoll kommune om å få igangsette planer om anlegg med torskeoppdrett på grensen mellom Sunndal og Tingvoll.  Med fare for stor negativ effekt på annen villfisk og miljø i hele fjordsystemet, er dette anlegget uønsket. Signer og del ;)

Laget: 2022-01-18 Statistikk

Er du enig i at Ungarn trenger DYREPOLITIKK OG DYREVERN OMBUDSMAN? (PETISJON OG ÅPEN BREV)

Ledere i landet ser enten ikke eller ønsker ikke eller vet hva som skjer i landet.Uansett: En forferdelig feil som kommer inn i livene til dyr hver dag!Fra skandaløse og motbydelige grusomheter, til forbløffende og lemlestende dyreboliger, til daglig tortur og regelmessige henrettelser, til vanlige rykter og levebrødte rykter, til tilstanden til oppdrettere og urtedyrere og deres utenrikshandel!Omfattende systematisk overvåking av dyreholdsbetingelsene på nasjonalt nivå ville være minimal, selv

Laget: 2019-11-18 Statistikk

KRAV OM TRAFIKKTILTAK PÅ HÅVUNDVEGEN

Trafikken på Håvundveien i Skien har økt kraftig, spesielt fordi Kongensgate har vært stengt i snart halvannet år. Omdirigering på Borgestadsletta over Ballestadhøgda har gjort forholdene verre. Konsekvensene for miljø og trafikksikkerhet er ikke godt utredet. Hele fem skoler og fire idrettsanlegg er berørt. Skolene Bratsbergkleiva, Buer, Bølehøgda, Skauen og Gjerpen har fått farligere skolevei. Barn til og fra idrettsforeningene Borg, Storm, Skidar og Gjerpen er berørt, også alle på ridesentere

Laget: 2022-05-10 Statistikk

Fjern cannabis fra narkotikalisten legaliser nå!

    I samsvar med FNs nylige anbefaling til sine medlemsland om å fjerne cannabis fra narkotikalisten over de farligste stoffer, samt henvisning til nyere forskning og viten omkring den tusenårige planten cannabis, som bekrefter plantens gunstige egenskaper, effekter og virkning mot en lang rekke alvorlige sykdommer som feks kreft, MS, fibromyalgi, smerter, migrene, posttraumatisk stress,  ADHD, søvnproblemer, angst og uro. Dette er midlertid ikke bare ny forskning som støtter. Allerede for 1300

Laget: 2021-01-20 Statistikk

#bondeopprør

Støtter du oss? Signer og del oppropet. Vi roper ut til alle dere som verdsetter norsk trygg mat. Forbrukere, bønder, ansatte i foredlings- og leverandørindustrien, familie og slektninger av norske bønder, kort sagt hele det norske folk.Norsk landbruk slik vi kjenner det er i fare for å bli utradert, og det skjer fortere og fortere hvert år. Vi må tørre å ta ansvar og snu utviklinga før det er for sent. Oppropet under er skrevet av 5 unge bønder som har satset på ei framtid som matprodusenter.

Laget: 2021-04-15 Statistikk

Ta vare på veiene vi har!

Vi krever at en ny regjering sier nei til nye naturødeleggende motorveier gjennom natur og matjord, og i steden satser på oppgradering og vedlikehold av veiene som allerede er bygget. I dag brukes milliarder av kroner på store nye motorveier mange steder i Norge, med 110 km/t fartsgrense som ny nasjonal standard, ofte i helt nye traseer. Dette fører til enorme naturinngrep, store klimagassutslipp og mer biltrafikk inn i byene. Det er ikke holdbart. ---    Ved å signere dette oppropet samtykker

Laget: 2021-07-08 Statistikk

JA til Harestad skolekrets

Vi i foreldregruppen  "Ja til Harestad skolekrets" har som hovedmål å ivareta Harestad skolekrets, og ønsker å lage et nytt opprop, for å høre hvor mange på Randaberg som ønsker dette.   Om Randaberg kommune vedtar modell 4, 5 eller 6, risikerer vi å miste Harestad skolekrets på ubestemt tid.  Hvis Harestad skolekrets blir ivaretatt, vil også Grødem og Goa skole fortsette å være 1-10 trinn i noen år til. Målet for en del er nok også ønske om felles ungdomsskole.  Dersom du er enig i at vi ønsker

Laget: 2022-10-25 Statistikk

Vi krever ny gangbru i Steinerud over riksveg 4

Riksveg 4 ble bygget tidlig på 80-tallet og splittet Moen i to. Fra gammelt av var Moen knyttet sammen av et nett med gutuer gjennom 100-vis av år, og som også har vært et bindeledd for fotgjengere i et tett utbygd område. Brua over riksveg 4 ble bygd for å opprettholde forbindelsen gjennom Moen og samtidig sørge for at de som driftet jorda si på sider av den nye riksvegen skulle komme seg frem med blant annet traktor. Nå har vi som bor nedenfor motorveien mistet alt av nærnatur til fordel for b

Laget: 2022-01-27 Statistikk

Vi må få bedre eldreomsorg nå!

Etter selv og ha opplevd dårlige erfaringer som pårørende med helsehus og sykehjem,  flere og flere historier som kommer ut, vil jeg med dette prøve og samle inn flest mulig underskrifter som kan overleveres til Stortinget. Eldreomsorgen er på et bunnivå her i landet.  Det finnes hverken nok penger,  pleiere og kompetanse.  Det er mye omsorgssvikt på helsehus og pleiehjem landet over.  Eldre som får mangelfullt stell av studenter, hjelpepleiere og er det en sykepleier på vakt er de heldige og de

Laget: 2022-12-10 Statistikk

Vi vil behalde legekontoret i Geiranger

Underskriftene per 23.01.23 er sendt inn til Stranda Kommune. Kampanjen vi likevel stå open om fleire vil signere, i tilfellet det ikkje skulle føre fram til nokon rekasjon i denne omgang. Tusen takk for alle underskrifter som har kome inn til no. Om kampanjen: Det er gjort et vedtak i kommunestyret i Stranda Kommune om at Geiranger Legekontor blir lagt ned frå 01.02.23. Dette får store konsekvensar for alle som bur og besøker Geiranger. Legekontoret i Geiranger har vore eit tilbud heilt tilbake

Laget: 2023-01-19 Statistikk

Nei til auke av eigedomsskatt i Volda Kommune

No må det vere slutt på å bruke Volda kommune sine innbyggarar og huseigarar som  mjølkeku!!Det er ikkje huseigarar som skal dekke alle auka kostnader i kommuna, med ein skatt på noko som allereie er skatt-og avgiftsbelagt opptil fleire gonger tidlegare,  både ved kjøp, nedbetaling av lån, formueskatt etc etc.Det er på tide at politikarane forstår at vanlege folk, eller folk flest, ikkje har ubegrensa med midlar å betale nye og auka skattar og avgifter med.Me seier difor nei til at Volda Kommune

Laget: 2021-11-08 Statistikk

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdrag

Laget: 2017-12-22 Statistikk

Ingen skal kastes på gata!

  I Oslo er det bydeler som lar bolig regnes som en del av formuen når de vurderer om familier har rett på sosialhjelp. Det betyr at boligeiere som vanligvis klarer seg selv økonomisk, men som nå sliter med tsunamien av dyr strøm, dyr mat, og høyere renter, blir pålagt å selge boligen sin før de kan få økonomisk hjelp. Dette medvirker til at familier settes på gata, blir presset inn på et dyrt og dårlig regulert utleiemarked, eller over i kommunale boliger. Mange av disse familiene klarer seg va

Laget: 2022-12-12 Statistikk

Klimakrisen er en helsekrise!

Vi planlegger å sende følgende opprop som leserinnlegg til en større norsk mediekanal onsdag 16/ torsdag 17. November,  i anledning COP27. Kan dere hjelpe oss å få det signert av flest mulig leger, slik at landets ledere ser alvoret i krisen?   NØDALARM FOR VERDENS HELSE Verdens forskere er klare i talen – menneskeskapte klimaendringer er et faktum. Begrenser vi ikke den globale temperaturøkningen til 1,5 grad, vil det få enorme konsekvenser for oss alle. Likevel er vi på vei mot 2,8 graders opp

Laget: 2022-11-12 Statistikk

Oppsalfolk for et levende Oppsal torg

Siden Oppsal Torg først ble bygd for mange år siden har det skjedd mye med stedet, det har gått fra å være et faktisk torg til å bli et kjøpesenter. Dessverre har mange beboere på Oppsal erfart at utviklingen har gått i feil retning. Torget er ikke lenger en naturlig møteplass for nærmiljøet, butikker legges ned og beboerne får lite til ingen informasjon om hva planene om torget egentlig er. Nå ønsker vi at noe skal gjøres med "døden på Oppsal torg". Dette er et opprop fra Oppsals beboere som ø

Laget: 2022-11-05 Statistikk

Hva med ungdomsklubben i Kroken???

Hva med ungdomsklubben i Kroken??? Å sette av kommunale ressurser til ungdomsarbeid i Drangedal er helt nødvendig og veldig bra, men alle ungdommer er ikke i Drangedal sentrum. Foreningen Neslandsvatn Stasjon har siden i høst åpnet dørene for ungdommen en gang i uken. Hver torsdag samles ungdom i hyggelige omgivelser. De lager mat, spiller spill, skravler og hygger seg sammen. Det er sånn det skal være og det er sånn vi vil ha det for de unge i lokalsamfunnet. Men det må finansieres. Drangedal k

Laget: 2023-01-23 Statistikk

Bevar skogen på Store Skjellingshovde

Her kan du signere for å bevare fjelledelgrana på Store Skjellingshovde. Staten vil snauhogge ca 500 dekar av den skogkledde, kjente turmålet i Søndre Land. Ved drift i dette området vil den ødelegge jordstruktur, skape vannavrenningen og erosjon utover nøkkelbiotoper og gammel setervoll. 

Laget: 2022-11-26 Statistikk

Staten må vurdere Statskog`s planer om avskoging.

Staten må vurdere Statskog`s planer om avskoging.  21. mars var verdens skogdag. Naturvernforbundet, WWF Norge, Sabima og Natur og ungdom lanserte da rapporten Skogkur 2030. Den viser hvordan vi må ta vare på  skogens naturtyper og artsmangfold i Norge. Rapporten inneholder også en grundig oversikt over 200 konkrete områder med store naturverdier som miljøorganisasjonene mener bør prioriteres for vern. Samtidig planlegger Statskog å doble uttaket av tømmer i perioden mot 2050. De sier selv følg

Laget: 2022-04-05 Statistikk

Protest mot omdisponering av stort areal for industri på Sviland

Vi protesterer på omdisponering og planene om å etablere et svært stort område for kraftkrevende industri/ næring kategori 3 på Sviland. Vi ber om at dette grepet blir endret i forslag til kommuneplan for Sandnes 2023-2038.   Våre bekymringer Manglende medvirkning og opplysning av saken Planene om å omdisponere et areal på 1600 daa til industri vil ha stor betydning for innbyggerne i lokalsamfunnet på Sviland. Vi som er innbyggere, har en forventning om at vi gis god og balansert informasjon og

Laget: 2022-05-29 Statistikk