Opprop for å bevare busstilbudet på Haugerud!

RUTER KUTTER I BUSSTILBUDET PÅ HAUGERUD. Det kommer frem av en pressemelding fra 19. november at flere busslinjer endres søndag 10. desember. Under overskriften "Rutetilbud som skal treffe der folk jobber og bor" bes vi om å være oppmerksomme på at "noen busslinjer legges ned eller endres" samtidig som vi angivelig får "et bedre lokalt tilbud på Tveita."

Realiteten er imidlertid en annen for oss som bor i området Haugerud/Tveita, på grunn av følgende:

1) Bussrute 61A mellom Tveita og Solfjellet - som også tar turen oppom Larsbråtveien - legges ned. Det vises til aldersvennlig transport i bydel Alna - altså "den rosa bussen", som kun er for pensjonister.

2) Bussrute 58 mellom Nydalen og Tveita får riktignok flere avganger, men bussen vil ikke lenger stoppe på busstoppene Haugerudhagan og Sigrid Undsets vei.

Endringene - som kommer på kort varsel og midt i julestria - vil vanskeliggjøre hverdagen for oss som bor i området. Vi er flere hundre mennesker i alle aldre og livsfaser som bruker disse busstilbudene daglig. 

61A-bussen er et kjærkomment - og for mange helt nødvendig - tilskudd for alle som bor langs ruta. Den tar oss opp og ned lange bakker til legen, tannlegen, til butikken, barnehagen, til Tveitasenteret og som kobling til t-banen og andre busser. Den knytter oss til resten av Oslo, og gjør ofte en ellers strabasiøs tur enklere, og senker således terskelen for både fornøyelser og nødvendige ærender. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret. Bussen brukes flittig av eldre, funksjonshemmede, foreldre i permisjon med baby i barnevogn, småbarnsfamilier og ungdommer som ikke har sertifikatet - og som for øvrig ikke er bortskjemte med kollektivtilbudet ellers. Bussen hjelper oss på mange måter, og særdeles viktig er det at den letter hverdagen til mennesker som på sitt vis står i krevende livssituasjoner. I området bor det svært mange småbarnsfamilier, ungdommer og eldre. Dessuten er bussen et sårt tiltrengt møtested på tvers av generasjonene. Vi blir kjent med og får omsorg for naboer vi ellers sjelden ser, og praten går om løst og fast. Vi knytter bånd og får en anledning til å se hverandre. Bussen er dermed mer enn et transportmiddel - den skaper også samhold i lokalmiljøet. For ikke å glemme at buss 61A alltid stiller med en bussjåfør med godt humør.

58-bussen er også med på å gi nærområdet et vesentlig og viktig løft kollektivmessig. Stoppet på Haugerudhagan brukes til alle tider, av folk som skal til/fra barnehagen, på jobb, til Alnasenteret eller hvor som helst langs strekket til Nydalen. Bussen brukes som kobling til annen kollektivtrafikk, og vi er mange som benytter den som ledd i en "melkerute" til andre deler av byen. For oss som bor på Haugerud er dette busstoppet spesielt verdifullt, fordi vi allerede har brukt 10 minutter+ på å komme oss hit. Så flere avganger hjelper oss ikke, når veien til nytt busstopp blir lang.

Resultatet av endringene vil også bli mer avhengighet til bil - for de som har dette alternativet. Som nevnt er mange brukere av bussrutene eldre mennesker, ungdommer og foreldre i permisjon, som normalt ikke har bil tilgjengelig. For disse utsatte gruppene kan resultatet bli mer isolasjon - noe som vil kunne medføre konsekvenser for den enkeltes psyke og velferd. En konsekvens av at flere blir avhengige av bil, vil kunne bli - foruten det åpenbare miljøperspektivet - at den lokale handelsstanden rammes negativt. Når man først har satt seg i bilen, er ikke veien så lang til andre tilbud lengre unna, som f.eks. Hasle/Løren, Storo/Nydalen eller Strømmen.

VÅRE KRAV TIL RUTER:

På vegne av alle som berøres negativt av ruteendringene, vil vi på det sterkeste be Ruter om å bevare busstilbudet på Haugerud, ved å

1) ikke legge ned rute 61A Tveita - Solfjellet. Heller bør det vurderes om tilbudet bør utvides til kl. 17, i det minste på hverdager. 

2) bevare stoppestedet Haugerudhagan for rute 58 Nydalen - Tveita.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Erika Mortensen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...