Nei til tømmerterminal på Juve

For å få på plass Østlandets store tømmerterminal ved Juve, legges det opp til enorme kaifronter med massiv utfylling i fjorden og betydelig utsprengning av fjell. Et sårbart liv i fjorden vil bli påført ubotelig skade og viktige rekreasjonsområder vil bli ødelagt. Dette er stikk i strid med intensjonene til «Helhetlig tiltaksplan for ren og rik Oslofjord (inklusive Drammensfjorden)».

Tungtrafikken på Svelvikveien vil øke betydelig ved en relokalisering av tømmerterminal fra Lierstranda til Juve i Svelvik. Lier tømmerterminal omsatte i 2022 850 000 kubikkmeter tømmer. Dette tilsvarer en økning på 50-80 trailere pr dag på Svelvikveien. En slik dramatisk økning i tungtransport over fylkesvei 319 vil skape økt risiko for alle trafikanter og nærmiljø.

 

Vår aksjonsgruppe jobber mot disse planene av følgende årsaker: 

 

  • Svelvik kommunestyre vedtok i 2019 at etablering av tømmerterminal på Juve er uønsket. Vi sier fortsatt et klart og tydelig NEI.
  • Svelvik vil ikke tillate at det etableres tømmerterminal på Juve fordi en annen kommune vil kvitte seg med uønsket næringsvirksomhet i samme fjordområde.

  • Ny Svelvikvei er et særdeles dårlig argument ovenfor Svelviks innbyggere hva gjelder tømmerterminal på Juve. «Ny Svelvikvei» er en kort omkjøringsvei fra Tørkop over til Eik, og har ingen betydning for veiarealene i tidligere Svelvik kommune.

  • Vi ønsker ikke massiv, forurensende og støyende tungtransport forbi boliger, fritidseiendom, barnehage, skole, fjordpark og viktige rekreasjonsområder.

  • Vi kan ikke akseptere mer tømmer over på trailere når Norges forpliktelser i klimaregnskapet krever mer tømmer over på jernbane.

  • Rørvik, Skjæra og Dramstadbukta står i fare for å få sine områder ødelagt av bark og flis fra en massiv tømmernæring som skal betjene 70 kommuner på Østlandet.

  • Svelvik, Norges nordligste sørlandsby, må bevare sine unike naturkvaliteter og sitt særpreg, ikke bygges ned av ødeleggende tung industri.

  • JA til Svelvik! NEI til tømmerterminal på Juve!


    Juve_Pukkverk.jpgplanforslag_-_tømmerterminal_i_Svelvik_1.jpgplanforslag_-_tømmerterminal_i_Svelvik_2.jpgMer informasjon finnes på infosiden Nei til tømmerterminal på Juve

Nei til tømmerterminal på Juve    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Nei til tømmerterminal på Juve vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...