Nei til boligfelt og veier i et viktig friluftsområde. Bevar nærskogen i Matstia /Høgåsen!

NEI TIL BOLIGFELT OG VEIER I ET VIKTIG FRILUFTSOMRÅDE. 

BEVAR NÆRSKOGEN I MATSTIA /HØGÅSEN! 

image0000001_(2).jpg

Alstahaug kommune har vedtatt å bygge boligfelt og veier i nærskogen i Matstia /Høgåsen. Undertegnede krever at vedtaket blir omgjort. 

Vi sier nei av flere tungtveiende årsaker, her er et utvalg:

-Boliger og veier er tenkt plassert i et skogsområde som er registrert som "Viktig friluftsområde" og som er av stor betydning for folkehelsen og for sårbare plante-og dyrearter.

-Tap av natur og artsmangfold er vårt felles ansvar. Ny kunnskap om hvor raskt norsk natur forsvinner, krever endrede holdninger til forvaltning av naturen, også lokalt i Alstahaug.

-Det er ikke dokumentert et reelt behov for nye boliger i dette området. 


Hilde Sivertsen og Marit Ertzeid    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hilde Sivertsen og Marit Ertzeid fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...