Ja til videregående skole på Otta

Vi slår ring rundt den videregående skolen på Otta
 
Fylkestinget i Innlandet ba høsten 2022 om en utredning om framtidig skole- og tilbudsstruktur i hele fylket. Bakgrunnen er økonomi og elevtallsnedgang. I forslaget fra fylkesdirektøren ble det fremmet tre alternative forslag til ulike modeller. (1) 30. april vedtok Fylkesutvalget at saken om skole- og tilbudsstrukturen skulle sendes på høring. I forkant av dette møtet lanserte en bred flertallskonstellasjon et ytterliggående forslag om å legge ned Nord-Gudbrandsdal videregående skole sin avdeling på Otta. Dette scanerioet ble endelig vedtatt i Fylkesutvalgets møte 30. april og er nå et konkret forslag fra fylkespolitikere i høringen.
 
Om avdeling Otta legges ned, utløser dette en langt bredere debatt om hele region Nord-Gudbrandsdal sin eksistens, om likeverd i utdanningstilbud, om fremtidig regionsenterfunksjon og samfunnsutvikling i regionen vår. Med bakgrunn i dette ble det konstituert en aksjonsgruppe som vil jobbe for at den videregående skolen på Otta skal bestå og styrkes inn i fremtiden.
 
Det er et vedtatt mål fra fylkespolitikerne at alle elever skal ha like muligheter i hele fylket. Det faktum at vi bor og lever i et geografisk stort område, gjør det svært krevende og finne en modell som oppnår en god balanse mellom avstand, rekrutteringsbehov, fornuftig bruk av fylkeskommunalt areal og et helhetlig likeverdig tilbud for alle elever.
 
Aksjonsgruppen er alvorlig bekymret for konsekvensene av en potensiell nedleggelse av skolestedet på Otta. Vi er sikre på at dette medfører en at majoriteten av søkermassen vil forsvinne sørover og at vi raskt vil stå uten videregående skole i region Nord-Gudbrandsdal. Dette er etter vår mening ikke et ytterliggående scenario, men et realistisk bilde på fremtiden slik saken står fra fylkesutvalget.
 
Vi håper du vil signere dette oppropet og bli med å kjempe for en videregående skole på Otta. 
Blue_Cream_Aesthetic_Collage_Beach_Vacation_Rental_Home_Facebook_Cover.png
Aksjonsgruppa «JA til videregående skole på Otta»; Ine Nyhus SolliRuth Øien MæhlumOle AasaarenDag Erik PryhnHåvard LonbakkenCecilie Asp og Atle Bråtet

Aksjonsgruppen "Ja til videregående skole på Otta"    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Aksjonsgruppen "Ja til videregående skole på Otta" vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Jeg samtykker til at Aksjonsgruppen "Ja til videregående skole på Otta" kan overlevere opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet til følgende parter:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...