CRPD inn i menneskerettsloven, nå!

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet og en av de mest diskriminerte gruppene i samfunnet vårt. Norge har gjentatte ganger fått kritikk fra FN for menneskerettighetsbrudd og diskriminering av funksjonshemmede, i tillegg til manglende inkorporering av CRPD. Når CRPD ikke er inkorporert går norsk lov alltid foran når det er forskjeller mellom norsk lovgivning og CRPD. Det resulterer i omfattende diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kultur- og likestillingsdepartementet oppnevnte den 2. desember 2022 et juridisk ekspertutvalg som skulle utrede inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Flertallet i utvalget anbefaler å inkorporere CRPD i menneskerettsloven. Nå må Regjeringen følge opp!

Nå kan det endelig skje en etterlengtet endring, slik at alle uansett funksjonsevne får grunnleggende rettigheter oppfylt. Denne muligheten må Regjeringen gripe, og slå tydelig fast at de støtter utvalgets flertall i at CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven.

Kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen er allerede tatt inn i menneskerettsloven. Det er her CRPD også må inkorporeres, fordi det er nettopp det konvensjonen handler om – å oppfylle alle menneskers grunnleggende menneskerettigheter, uavhengig av funksjonsvariasjon.

Det er på tide med oppfyllelse av grunnleggende rettigheter. CRPD må inkorporeres i menneskerettsloven, nå!

Vi som signerer dette oppropet ber Regjeringen:

  1. Fremme et lovforslag for Stortinget om å inkorporere CRPD i menneskerettsloven.
  2. Sørge for fortgang i det videre arbeidet med å inkorporere CRPD. Vi har ventet lenge nok!

Oppropet vil sendes til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Partiet Sentrum står bak dette oppropet. Tilsluttede organisasjoner og partier: 
Partiet Sentrum, Unge Sentrum, FFO Oslo, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, ULOBA, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Dysleksi Ungdom, Cerebral Parese-foreningen, Epilepsiforbundet, Norges ME-forening, Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta, LUPE, Ryggforeningen i Norge, Norges Døveforbund, Personskadeforbundet, Norges Astma- og Allergiforbund, Psoriasis- og eksemforbundet, Psoriasis- og eksemforbundet ung, Sosialistisk Ungdom, Norsk Craniofacial Forening, Mental Helse, Hodepine Norge, Norsk forening for cystisk fibrose, Mage-tarmforbundet, Norges Handikapforbunds Ungdom, Grønn Ungdom, Norges Astma- og Allergiforbund for Ungdom, Landsforeningen for vestibulære sykdommer.

Ønsker ditt parti, organisasjon, forening eller annen gruppering å tilslutte dere oppropet? Send en e-post til simen.bondevik@oslobystyre.no

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Partiet Sentrum fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...